Patent detail

Zařízení pro optické snímání elektrické aktivity živé tkáně

KOLÁŘOVÁ, J. CHMELAŘ, M. PROVAZNÍK, I.

Patent type

Patent

Abstract

Řešení se týká zařízení pro optické snímání elektrické aktivity živé tkáně, obsahujícího opticko-elektrický převodník. Zařízení ve spojení se zdrojem světla a reflexní optickou sondou umožňuje kontinuální sledování elektrické aktivity živé tkáně s použitím fluorescenčního barviva navázaného na buněčných membránách z jednoho místa bez nutnosti použití optické soustavy.

Keywords

optické snímání, elektrická aktivita živé tkáně, opticko-elektrický převodník, fluorescenční barvivo

Patent number

303501

Date of registration

12.09.2012

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

www

Documents