Publication detail

Praktické zkušenosti s užíváním TNI 74 6077 v projekční praxi

VLACH, F. JELÍNEK, P. KRUPICOVÁ, J.

Original Title

Praktické zkušenosti s užíváním TNI 74 6077 v projekční praxi

Czech Title

Praktické zkušenosti s užíváním TNI 74 6077 v projekční praxi

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá vlivem stavební připravenosti otvorů v obvodovém plášti budov na kvalitu zabudování oken. V kontextu platné TNI 74 6077 jsou definovány maximální přípustné tolerance pro stavební práce a způsob a požadavky na zabudování. Text je doplněn praktickými ukázkami.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá vlivem stavební připravenosti otvorů v obvodovém plášti budov na kvalitu zabudování oken. V kontextu platné TNI 74 6077 jsou definovány maximální přípustné tolerance pro stavební práce a způsob a požadavky na zabudování. Text je doplněn praktickými ukázkami.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT94606,
 author="František {Vlach} and Petr {Jelínek} and Jana {Krupicová}",
 title="Praktické zkušenosti s užíváním TNI 74 6077 v projekční praxi",
 annote="Příspěvek se zabývá vlivem stavební připravenosti otvorů v obvodovém plášti budov na kvalitu zabudování oken. V kontextu platné TNI 74 6077 jsou definovány maximální přípustné tolerance pro stavební práce a způsob a požadavky na zabudování. Text je doplněn praktickými ukázkami.",
 address="René Růžička STAVOKONZULT",
 booktitle="Otvorové výplně stavebních konstrukcí",
 chapter="94606",
 howpublished="print",
 institution="René Růžička STAVOKONZULT",
 year="2012",
 month="october",
 pages="18--22",
 publisher="René Růžička STAVOKONZULT",
 type="conference paper"
}