Product detail

Zařízení pro elektrostimulaci buněk řízené z LabView

CHMELAŘ, M. ČMIEL, V. BALOGH, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Zařízení je určeno pro stimulaci živých buňky umístěných v nádobce pomocí elektrických impulzů s měnitelnými parametry (amplituda, opakovací kmitočet a doba trvání).

Keywords

obdélníkový impuls, LabView, živá buňka

Create date

17.10.2012

Location

Ústav biomedicínského inženýrství FEK VUT

www