Publication detail

Vliv tvaru ostění střešního okna na povrchové teploty

Original Title

Vliv tvaru ostění střešního okna na povrchové teploty

Czech Title

Vliv tvaru ostění střešního okna na povrchové teploty

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá vlivem tvaru ostění na povrchovou teplotu v oblasti napojení střešního okna a ostění. V současné době, při konstrukci ostění střešních oken, dochází ke konfliktu mezi tepelnou ochranou budov a optimálním prosvětlením místností. Příspěvek analyzuje 2 varianty řešení ostění u střešního okna, poukazuje na možnost zlepšení povrchové teploty při použití zalomeného ostění a porovnává je s normovými požadavky na povrchovou teplotu.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá vlivem tvaru ostění na povrchovou teplotu v oblasti napojení střešního okna a ostění. V současné době, při konstrukci ostění střešních oken, dochází ke konfliktu mezi tepelnou ochranou budov a optimálním prosvětlením místností. Příspěvek analyzuje 2 varianty řešení ostění u střešního okna, poukazuje na možnost zlepšení povrchové teploty při použití zalomeného ostění a porovnává je s normovými požadavky na povrchovou teplotu.

BibTex


@inproceedings{BUT94476,
 author="Petr {Jelínek} and František {Vlach}",
 title="Vliv tvaru ostění střešního okna na povrchové teploty",
 annote="Příspěvek se zabývá vlivem tvaru ostění na povrchovou teplotu v oblasti napojení střešního okna a ostění. V současné době, při konstrukci ostění střešních oken, dochází ke konfliktu mezi tepelnou ochranou budov a optimálním prosvětlením místností. Příspěvek analyzuje 2 varianty řešení ostění u střešního okna, poukazuje na možnost zlepšení povrchové teploty při použití zalomeného ostění a porovnává je s normovými požadavky na povrchovou teplotu.",
 address="René Růžička STAVOKONZULT",
 booktitle="Otvorové výplně stavebních konstrukcí",
 chapter="94476",
 howpublished="print",
 institution="René Růžička STAVOKONZULT",
 year="2012",
 month="october",
 pages="33--36",
 publisher="René Růžička STAVOKONZULT",
 type="conference paper"
}