Product detail

Coupler pro nukleární kvadrupólovou rezonanci

SZABÓ, Z.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Coupler je pasivní zařízení používaná v oblasti rádiové technologie. Coupler odbočuje definované množství elektromagnetické energie z přenosové linky k portu, který umožňuje její vyuzití v jiném obvodu.

Keywords

coupler, rozbočovač, NQR

Create date

16.10.2012

Location

UTEE

www