Publication detail

Applying the Zulliger Test in selecting and assessing employees – a study from the Czech Republic

POLEDŇOVÁ, I. FRANKOVÁ, E. BOLCEK, L.

Original Title

Applying the Zulliger Test in selecting and assessing employees – a study from the Czech Republic

Czech Title

Využití Zulligerova tabulkového testu při výběru a hodnocení pracovníků – studie z České republiky

English Title

Applying the Zulliger Test in selecting and assessing employees – a study from the Czech Republic

Type

book chapter

Language

en

Original Abstract

The paper illustrates the possibilities of Zulligers table test application in a specific situation - in the case study, characteristics from social, cognitive and also performance area for both successful and unsuccessful consultants were identified by this test. It was confirmed that Zulligers table test may be applied in the area of human resources management as a tool with high incremental validity. The paper illustrates the possibilities of Zulligers table test application in a specific situation - in the case study, characteristics from social, cognitive and also performance area for both successful and unsuccessful consultants were identified by this test. It was confirmed that Zulligers table test may be applied in the area of human resources management as a tool with high incremental validity. The paper illustrates the possibilities of Zulligers table test application in a specific situation - in the case study, characteristics from social, cognitive and also performance area for both successful and unsuccessful consultants were identified by this test. It was confirmed that Zulligers table test may be applied in the area of human resources management as a tool with high incremental validity.

Czech abstract

Tato publikace ilustruje možnost využití Zulligerova tabulkového testu ve specifické situaci. Zulligerův test je zaměřen na osobnost jako celek, poskytuje bohatý pohled na její charakteristiky i maladaptaci, respektuje rozmanitost lidí. Díky šíři svého záběru může sloužit v personální práci jako nástroj s vysokou inkrementální validitou. V případové studii umožnil identifikovat charakteristiky z oblasti sociální, kognitivní i výkonové pro úspěšné a neúspěšné konzultanty. Charakter testu také napomáhá eliminaci negativních jevů při testování v rámci výběrových řízení jako je například záměrné klamání. Výsledky ZTT mohou posloužit jako hypotézy, jako návodné otázky při postupu k řešení úloh při řízení lidských zdrojů.

English abstract

The paper illustrates the possibilities of Zulligers table test application in a specific situation - in the case study, characteristics from social, cognitive and also performance area for both successful and unsuccessful consultants were identified by this test. It was confirmed that Zulligers table test may be applied in the area of human resources management as a tool with high incremental validity. The paper illustrates the possibilities of Zulligers table test application in a specific situation - in the case study, characteristics from social, cognitive and also performance area for both successful and unsuccessful consultants were identified by this test. It was confirmed that Zulligers table test may be applied in the area of human resources management as a tool with high incremental validity. The paper illustrates the possibilities of Zulligers table test application in a specific situation - in the case study, characteristics from social, cognitive and also performance area for both successful and unsuccessful consultants were identified by this test. It was confirmed that Zulligers table test may be applied in the area of human resources management as a tool with high incremental validity.

Keywords

Zulliger Test selecting, assessing, employees

RIV year

2012

Released

20.09.2012

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o. / Scholar

Location

Waršava, Polsko

ISBN

978-83-7383-605-1

Book

Functioning in the Workplace. Quantitative ann Qualitative Psychological Research.

Edition

Scholar Publishing House

Edition number

1

Pages from

128

Pages to

156

Pages count

29

BibTex


@inbook{BUT94405,
 author="Ivana {Poledňová} and Emilie {Franková} and Lukáš {Bolcek}",
 title="Applying the Zulliger Test in selecting and assessing employees – a study from the Czech Republic",
 annote="The paper illustrates the possibilities of Zulligers table test application in a specific situation - in the case study, characteristics from social, cognitive and also performance area for both successful and unsuccessful consultants were identified by this test. It was confirmed that Zulligers table test may be applied in the area of human resources management as a tool with high incremental validity. The paper illustrates the possibilities of Zulligers table test application in a specific situation - in the case study, characteristics from social, cognitive and also performance area for both successful and unsuccessful consultants were identified by this test. It was confirmed that Zulligers table test may be applied in the area of human resources management as a tool with high incremental validity. The paper illustrates the possibilities of Zulligers table test application in a specific situation - in the case study, characteristics from social, cognitive and also performance area for both successful and unsuccessful consultants were identified by this test. It was confirmed that Zulligers table test may be applied in the area of human resources management as a tool with high incremental validity.",
 address="Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o. / Scholar",
 booktitle="Functioning in the Workplace. Quantitative ann Qualitative Psychological Research.",
 chapter="94405",
 edition="Scholar Publishing House",
 howpublished="print",
 institution="Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o. / Scholar",
 year="2012",
 month="september",
 pages="128--156",
 publisher="Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o. / Scholar",
 type="book chapter"
}