Product detail

Lehký vozík padostroje

VANĚK, F. TEPLÝ, Z. JURAČKA, J. JEBÁČEK, I.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Lehký vozík padostroje umožňující pádové zkoušky podvozků lehkých letounů požadovanou dopadovou rychlostí.

Keywords

pádová zkouška, podvozek, lehký letoun

Create date

02.10.2012

Location

Zkušebna letecké techniky, FSI, VUT v Brně

Documents