Product detail

Filtrační zařízení pro úpravu vody

KUČERA, T. BIELA, R.

Product type

poloprovoz

Abstract

Při realizaci poloprovozu byl jednoznačně prokázán separační účinek použité filtrační náplně na odstranění rozpuštěného železa z vody hluboko pod legislativně stanovenou mezní hodnotou pro pitnou vodu. Využití nasazeného technologického postupu představuje výrazné zjednodušení procesu odželezování vody.

Keywords

filtrace, úprava vody

Create date

04.09.2012

Location

Babice

Documents