Publication detail

Hinf Loopshaping Controller Design Method for Induction Motor

POHL, L.

Original Title

Návrh Regulátoru Asynchronního Motoru Metodou Hinf Loopshaping

Czech Title

Návrh Regulátoru Asynchronního Motoru Metodou Hinf Loopshaping

English Title

Hinf Loopshaping Controller Design Method for Induction Motor

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Tento článek se zabývá návrhem regulátoru pro asynchronní motor metodou Hinf loopshaping. Tato metoda je založena na klasickém tvarování frekvenční charakteristiky otevřené smyčky rozšířené o robustní stabilizaci výsledného přenosu.

Czech abstract

Tento článek se zabývá návrhem regulátoru pro asynchronní motor metodou Hinf loopshaping. Tato metoda je založena na klasickém tvarování frekvenční charakteristiky otevřené smyčky rozšířené o robustní stabilizaci výsledného přenosu.

English abstract

This arcticle deals with controller synthesis for induction motor using Hinf Loopshaping method. This method is based on clasical loopshaping design extended by robust stabilization of resulting transfer function.

Keywords

Loopshaping, H infinity, Induction motor

RIV year

2012

Released

05.09.2012

ISBN

978-80-214-4547-5

Book

Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií září 2012.

Pages from

95

Pages to

99

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT93889,
  author="Lukáš {Pohl}",
  title="Návrh Regulátoru Asynchronního Motoru Metodou Hinf Loopshaping",
  annote="Tento článek se zabývá návrhem regulátoru pro asynchronní motor metodou Hinf loopshaping. Tato metoda je založena na klasickém tvarování frekvenční charakteristiky otevřené smyčky rozšířené o robustní stabilizaci výsledného přenosu.",
  booktitle="Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií září 2012.",
  chapter="93889",
  howpublished="print",
  year="2012",
  month="september",
  pages="95--99",
  type="conference paper"
}