Publication detail

Wigner-Ville distribution and signal identification hidden by interference

PIKULA, S.

Original Title

Wigner-Villeova distribuce a rozpoznávání signálu maskovaného interferenčním termem

Czech Title

Wigner-Villeova distribuce a rozpoznávání signálu maskovaného interferenčním termem

English Title

Wigner-Ville distribution and signal identification hidden by interference

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Tento příspěvek se zabývá úvodem do teorie Wigner-Villeovy distribuce, poukazuje na její výhody v porovnání se spektrogramem a popisuje varianty distribuce s volitelným časofrekvenčním rozmazáváním. Dále rozebírá problematiku interferenčních termů, možnosti jejich potlačení a prezentuje výsledky testované metody pro rozlišení užitečných signálů maskovaných interferenčním termem a šumem.

Czech abstract

Tento příspěvek se zabývá úvodem do teorie Wigner-Villeovy distribuce, poukazuje na její výhody v porovnání se spektrogramem a popisuje varianty distribuce s volitelným časofrekvenčním rozmazáváním. Dále rozebírá problematiku interferenčních termů, možnosti jejich potlačení a prezentuje výsledky testované metody pro rozlišení užitečných signálů maskovaných interferenčním termem a šumem.

English abstract

This paper introduces to the theory of Wigner-Ville distribution, shows benefits compared to spectrogram and describes variants of distribution with selectable timefrequency smoothing. Problematics of interference is presented and specially results of a designed interference suppressing method.

Keywords

Wigner-Ville distribution, Interference, Hidden signal

RIV year

2012

Released

05.09.2012

ISBN

978-80-214-4547-5

Book

Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií září 2012

Edition number

1

Pages from

83

Pages to

88

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT93739,
  author="Stanislav {Pikula}",
  title="Wigner-Villeova distribuce a rozpoznávání signálu maskovaného interferenčním termem",
  annote="Tento příspěvek se zabývá úvodem do teorie Wigner-Villeovy distribuce, poukazuje na její výhody v porovnání se spektrogramem a popisuje varianty distribuce s volitelným časofrekvenčním rozmazáváním. Dále rozebírá problematiku interferenčních termů, možnosti jejich potlačení a prezentuje výsledky testované metody pro rozlišení užitečných signálů maskovaných interferenčním termem a šumem.",
  booktitle="Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií září 2012",
  chapter="93739",
  howpublished="print",
  year="2012",
  month="september",
  pages="83--88",
  type="conference paper"
}