Publication detail

Hutný dinas – vlastnosti, výroba a perspektivy

Original Title

Hutný dinas – vlastnosti, výroba a perspektivy

Czech Title

Hutný dinas – vlastnosti, výroba a perspektivy

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek představuje nový typ dinasu, seznamuje s technologií výroby a dosaženými vlastnostmi tohoto materiálu. Použitím vhodné skladby surovin a vhodných plastifikačních přísad lze dosáhnout výrazného zhutnění surového výlisku, což je důležitá podmínka pro dosažení nízké pórovitosti páleného výrobku. Míra hutnosti materiálu je jedním z určujících faktorů ovlivňující odolnost dinasového materiálu. Hutný materiál lépe odolává difúzi agresivních složek z atmosféry průmyslových pecí a má zvýšenou tepelnou vodivost a odolnost vůči abrazi, což jsou charakteristiky materiálu požadované zejména koksárenským průmyslem.

Czech abstract

Příspěvek představuje nový typ dinasu, seznamuje s technologií výroby a dosaženými vlastnostmi tohoto materiálu. Použitím vhodné skladby surovin a vhodných plastifikačních přísad lze dosáhnout výrazného zhutnění surového výlisku, což je důležitá podmínka pro dosažení nízké pórovitosti páleného výrobku. Míra hutnosti materiálu je jedním z určujících faktorů ovlivňující odolnost dinasového materiálu. Hutný materiál lépe odolává difúzi agresivních složek z atmosféry průmyslových pecí a má zvýšenou tepelnou vodivost a odolnost vůči abrazi, což jsou charakteristiky materiálu požadované zejména koksárenským průmyslem.

BibTex


@inproceedings{BUT93589,
  author="Lenka {Nevřivová} and Miroslav {Kotouček} and Pavel {Kovář} and Karel {Lang} and Leopold {Vašica}",
  title="Hutný dinas – vlastnosti, výroba a perspektivy",
  annote="Příspěvek představuje nový typ dinasu, seznamuje s technologií výroby a dosaženými vlastnostmi tohoto materiálu. Použitím vhodné skladby surovin a vhodných plastifikačních přísad lze dosáhnout výrazného zhutnění surového výlisku, což je důležitá podmínka pro dosažení nízké pórovitosti páleného výrobku. 
Míra hutnosti materiálu je jedním z určujících faktorů ovlivňující odolnost dinasového materiálu. Hutný materiál lépe odolává difúzi agresivních složek z atmosféry průmyslových pecí a má zvýšenou tepelnou vodivost a odolnost vůči abrazi, což jsou charakteristiky materiálu požadované zejména koksárenským průmyslem.",
  booktitle="Sborník referátov Žiaromateriály, pece a tepelné izolácie",
  chapter="93589",
  howpublished="print",
  year="2012",
  month="april",
  pages="71--76",
  type="conference paper"
}