Publication detail

Determinants of Development and Patterns of Family-Owned Companys Behaviour in Rural Space

KORÁB, V.

Original Title

Determinanty rozvoje a vzorce chování rodinných podniků ve venkovském prostoru

Czech Title

Determinanty rozvoje a vzorce chování rodinných podniků ve venkovském prostoru

English Title

Determinants of Development and Patterns of Family-Owned Companys Behaviour in Rural Space

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Pro efektivní řízení rozvoje venkova je nezbytná znalost chování rodinných podniků na venkově a očekávání podniků. Pro samosprávu je tato znalost nezbytná pro návrh venkovské nebo regionální strategie. Pouze v procesu spolupráce obou stran je možné navrhnout a řídit strategii a s cíli maximální regionální pružnosti a otevřenosti. Příspěvěk souvisí zvláště s teoretickým základem charakterizace mezi samospávou a podnikatelskou sférou. Také dává obecný přehled schémat chování podniků ve venkovském prostoru. Některé dílčí výsledky semistrukturovaného rozhovoru jsou v příspěvku prezentovány.

Czech abstract

Pro efektivní řízení rozvoje venkova je nezbytná znalost chování rodinných podniků na venkově a očekávání podniků. Pro samosprávu je tato znalost nezbytná pro návrh venkovské nebo regionální strategie. Pouze v procesu spolupráce obou stran je možné navrhnout a řídit strategii a s cíli maximální regionální pružnosti a otevřenosti. Příspěvěk souvisí zvláště s teoretickým základem charakterizace mezi samospávou a podnikatelskou sférou. Také dává obecný přehled schémat chování podniků ve venkovském prostoru. Některé dílčí výsledky semistrukturovaného rozhovoru jsou v příspěvku prezentovány.

English abstract

For effective management of rural development is essential knowledge of family – owned companys behaviour in rural space and company expectations. For municipality is this knowledge essential for design of rural or regional development strategy. Only in the proces of both sites cooperation is possible to design and manage the strategy and namely with objectives of maximal regional flexibility and openness. The paper dealt especially with theoretical base characterization between municipality and entrepreneurial sphere. Also gives the overview of patterns of company behaviour in rural space. Some particular results of semi-structured interview are presented in the paper.

Keywords

Rural development, municipality, learning region, interaction of public and entrepreneurial sphere, small and medium-sized companies, family-owned companies, synergic entrepreneurship.

RIV year

2012

Released

17.05.2012

Publisher

EKONÓM

Location

Bratislava

ISBN

978-80-225-3427-7

Book

Aktuálne problémy podnikovej sféry

Edition

Recenzovaný sborník vědeckých prací.

Pages from

229

Pages to

234

Pages count

698

BibTex


@inproceedings{BUT93487,
 author="Vojtěch {Koráb}",
 title="Determinanty rozvoje a vzorce chování rodinných podniků ve venkovském prostoru",
 annote="Pro efektivní řízení rozvoje venkova je nezbytná znalost chování rodinných podniků na venkově a očekávání podniků. Pro samosprávu je tato znalost nezbytná pro návrh venkovské nebo regionální strategie. Pouze v procesu spolupráce obou stran je možné navrhnout a řídit strategii a s cíli maximální regionální pružnosti a otevřenosti. Příspěvěk souvisí zvláště s teoretickým základem charakterizace mezi samospávou a podnikatelskou sférou. Také dává obecný přehled schémat chování podniků ve venkovském prostoru. Některé dílčí výsledky semistrukturovaného rozhovoru jsou v příspěvku prezentovány.",
 address="EKONÓM",
 booktitle="Aktuálne problémy podnikovej sféry",
 chapter="93487",
 edition="Recenzovaný sborník vědeckých prací.",
 howpublished="print",
 institution="EKONÓM",
 year="2012",
 month="may",
 pages="229--234",
 publisher="EKONÓM",
 type="conference paper"
}