Publication detail

Determinanty rozvoje a vzorce chování rodinných podniků ve venkovském prostoru

Original Title

Determinanty rozvoje a vzorce chování rodinných podniků ve venkovském prostoru

Czech Title

Determinanty rozvoje a vzorce chování rodinných podniků ve venkovském prostoru

Language

cs

Original Abstract

Pro efektivní řízení rozvoje venkova je nezbytná znalost chování rodinných podniků na venkově a očekávání podniků. Pro samosprávu je tato znalost nezbytná pro návrh venkovské nebo regionální strategie. Pouze v procesu spolupráce obou stran je možné navrhnout a řídit strategii a s cíli maximální regionální pružnosti a otevřenosti. Příspěvěk souvisí zvláště s teoretickým základem charakterizace mezi samospávou a podnikatelskou sférou. Také dává obecný přehled schémat chování podniků ve venkovském prostoru. Některé dílčí výsledky semistrukturovaného rozhovoru jsou v příspěvku prezentovány.

Czech abstract

Pro efektivní řízení rozvoje venkova je nezbytná znalost chování rodinných podniků na venkově a očekávání podniků. Pro samosprávu je tato znalost nezbytná pro návrh venkovské nebo regionální strategie. Pouze v procesu spolupráce obou stran je možné navrhnout a řídit strategii a s cíli maximální regionální pružnosti a otevřenosti. Příspěvěk souvisí zvláště s teoretickým základem charakterizace mezi samospávou a podnikatelskou sférou. Také dává obecný přehled schémat chování podniků ve venkovském prostoru. Některé dílčí výsledky semistrukturovaného rozhovoru jsou v příspěvku prezentovány.

BibTex


@inproceedings{BUT93487,
 author="Vojtěch {Koráb}",
 title="Determinanty rozvoje a vzorce chování rodinných podniků ve venkovském prostoru",
 annote="Pro efektivní řízení rozvoje venkova je nezbytná znalost chování rodinných podniků na venkově a očekávání podniků. Pro samosprávu je tato znalost nezbytná pro návrh venkovské nebo regionální strategie. Pouze v procesu spolupráce obou stran je možné navrhnout a řídit strategii a s cíli maximální regionální pružnosti a otevřenosti. Příspěvěk souvisí zvláště s teoretickým základem charakterizace mezi samospávou a podnikatelskou sférou. Také dává obecný přehled schémat chování podniků ve venkovském prostoru. Některé dílčí výsledky semistrukturovaného rozhovoru jsou v příspěvku prezentovány.",
 address="EKONÓM",
 booktitle="Aktuálne problémy podnikovej sféry",
 chapter="93487",
 edition="Recenzovaný sborník vědeckých prací.",
 howpublished="print",
 institution="EKONÓM",
 year="2012",
 month="may",
 pages="229--234",
 publisher="EKONÓM",
 type="conference paper"
}