Publication detail

Experimental evaluation of methods for estimation of regularization in acoustic holography with MEMS sensor array

HAVRÁNEK, Z. KLUSÁČEK, S.

Original Title

Experimental evaluation of methods for estimation of regularization in acoustic holography with MEMS sensor array

Czech Title

Experimentální ověření metod pro odhad velikosti regularizačního parametru akustické holografie s použitím pole MEMS snímačů

English Title

Experimental evaluation of methods for estimation of regularization in acoustic holography with MEMS sensor array

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

This paper experimentaly evaluates and compares one suitable technique for regularization of inverse acoustic holography calculation with prospective method for estimation of its amount with common techniques based on Tikhonov regularization and L-curve analysis. The unusual method is based on comparison of results of two different algorithms for planar near-filed acoustic holography and subsequent search of accurate estimation of signal to noise ratio in pressure measurements for successful regularization. These estimations have been made on real measurements with MEMS microphone array. Presented results shows possibilities of all tested regularization procedures while using lower grade MEMS arrays for localization of sound sources.

Czech abstract

V tomto článku jsou popsány výsledky experimentálního ověření vhodného způsobu regularizace inverzního výpočtu zvukových polí pomocí akustické holografie doplněného novou perspektivní metodou pro odhad velikosti regularizačního parametru a porovnanou s obvyklými metodami založenými na Tikhonovově regularizaci a analýze L-křivky. Neobvyklá metoda je založena na porovnání výsledků dvou odlišných algoritmů pro rovinnou akustickou holografii v blízkém poli a následném hledání přesného odhadu poměru signál/šum v naměřených hodnotách akustického tlaku pro úspěšnou regularizaci inverzního výpočtu. Tyto odhady byly provedeny na reálných naměřených datech pomocí mikrofonního pole s MEMS snímači. Prezentované výsledky ukazují dosažitelné vlastnosti zkoušených regularizačních postupů s použitím MEMS snímačů nizší kvality pro lokalizaci zdrojů zvuku.

English abstract

This paper experimentaly evaluates and compares one suitable technique for regularization of inverse acoustic holography calculation with prospective method for estimation of its amount with common techniques based on Tikhonov regularization and L-curve analysis. The unusual method is based on comparison of results of two different algorithms for planar near-filed acoustic holography and subsequent search of accurate estimation of signal to noise ratio in pressure measurements for successful regularization. These estimations have been made on real measurements with MEMS microphone array. Presented results shows possibilities of all tested regularization procedures while using lower grade MEMS arrays for localization of sound sources.

Keywords

acoustic holography, regularization, inverse procedure, microphone array, MEMS sensors

RIV year

2012

Released

19.08.2012

Publisher

Institute of Noise Control Engineering

Location

New York

ISBN

978-1-62748-560-9

Book

INTER-NOISE 2012 Proceedings on DVD

Pages from

1

Pages to

11

Pages count

11

BibTex


@inproceedings{BUT93471,
 author="Zdeněk {Havránek} and Stanislav {Klusáček}",
 title="Experimental evaluation of methods for estimation of regularization in acoustic holography with MEMS sensor array",
 annote="This paper experimentaly evaluates and compares one suitable technique for regularization of inverse acoustic holography calculation with prospective method for estimation of its amount with common techniques based on Tikhonov regularization and L-curve analysis. The unusual method is based on comparison of results of two different algorithms for planar near-filed acoustic holography and subsequent search of accurate estimation of signal to noise ratio in pressure measurements for successful regularization. These estimations have been made on real measurements with MEMS microphone array. Presented results shows possibilities of all tested regularization procedures while using lower grade MEMS arrays for localization of sound sources.",
 address="Institute of Noise Control Engineering",
 booktitle="INTER-NOISE 2012 Proceedings on DVD",
 chapter="93471",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Institute of Noise Control Engineering",
 year="2012",
 month="august",
 pages="1--11",
 publisher="Institute of Noise Control Engineering",
 type="conference paper"
}