Publication detail

MES - diskrétní simulační model pro optimalizaci procesů

HLOSKA, J. PALETA, V.

Original Title

MES - diskrétní simulační model pro optimalizaci procesů

Czech Title

MES - diskrétní simulační model pro optimalizaci procesů

Language

cs

Original Abstract

Není jednoduché naslouchat hlasu zákazníka a pružně se přizpůsobovat jeho stále se měnícím potřebám. Není jednoduché pravidelně dosahovat vysoké úrovně spokojenos-ti a loajality zákazníků. Měřítkem úspěšnosti řízení firemního procesu je spokojenost zá-kazníků. Jedním z možných podpůrných instrumentů při řízení je systém MES, který lze použít jako funkční nástroj pro sběr dat a analýzu zpětné vazby se vztahem ke kritickým parametrům kvality a tzv. hlasu zákazníka (VOC/CTQ ). V příspěvku je popsán koncept systému MES umožňující optimalizovat proces vyřizování reklamací při využití báze dis-krétní simulace v oblasti VOC/CTQ a je na příkladu ukázán způsob jeho použití.

Czech abstract

Není jednoduché naslouchat hlasu zákazníka a pružně se přizpůsobovat jeho stále se měnícím potřebám. Není jednoduché pravidelně dosahovat vysoké úrovně spokojenos-ti a loajality zákazníků. Měřítkem úspěšnosti řízení firemního procesu je spokojenost zá-kazníků. Jedním z možných podpůrných instrumentů při řízení je systém MES, který lze použít jako funkční nástroj pro sběr dat a analýzu zpětné vazby se vztahem ke kritickým parametrům kvality a tzv. hlasu zákazníka (VOC/CTQ ). V příspěvku je popsán koncept systému MES umožňující optimalizovat proces vyřizování reklamací při využití báze dis-krétní simulace v oblasti VOC/CTQ a je na příkladu ukázán způsob jeho použití.

Documents

BibTex


@article{BUT93425,
 author="Jiří {Hloska} and Vojtěch {Paleta}",
 title="MES - diskrétní simulační model pro optimalizaci procesů",
 annote="Není jednoduché naslouchat hlasu zákazníka a pružně se přizpůsobovat jeho stále se měnícím potřebám. Není jednoduché pravidelně dosahovat vysoké úrovně spokojenos-ti a loajality zákazníků. Měřítkem úspěšnosti řízení firemního procesu je spokojenost zá-kazníků. Jedním z možných podpůrných instrumentů při řízení je systém MES, který lze použít jako funkční nástroj pro sběr dat a analýzu zpětné vazby se vztahem ke kritickým parametrům kvality a tzv. hlasu zákazníka (VOC/CTQ ). V příspěvku je popsán koncept systému MES umožňující optimalizovat proces vyřizování reklamací při využití báze dis-krétní simulace v oblasti VOC/CTQ a je na příkladu ukázán způsob jeho použití.",
 address="FCC Public s. r. o.",
 chapter="93425",
 institution="FCC Public s. r. o.",
 number="7",
 volume="18",
 year="2012",
 month="july",
 pages="24--28",
 publisher="FCC Public s. r. o.",
 type="journal article - other"
}