Publication detail

Citlivost metod pro měření podobnosti kvantitativních proměnných

KARÁSEK, J.

Original Title

Citlivost metod pro měření podobnosti kvantitativních proměnných

Czech Title

Citlivost metod pro měření podobnosti kvantitativních proměnných

Language

cs

Original Abstract

Shluková analýza dat hraje důležitou roli v řadě vědeckých oblastí, počínaje počítačovými vědami, matematikou a statistikou, přes ekonomiku a marketing až po biologii a medicínu. Měření podobnosti analyzovaných objektů je nezbytnou komponentou algoritmů využívaných při této analýze. Při výběru vhodné metody pro měření podobnosti objektů by měl být brán v potaz charakter analyzovaných dat. V tomto článku jsou popsány nejpoužívanější techniky pro měření podobnosti kvantitativních proměnných a je proved průzkum vlivu dat reprezentovaných různými intervaly hodnot na tyto metody. Cílem článku je ukázat citlivost použitých metod na měřená data. Výsledek průzkumu může pomoci při výběru vhodné metody pro měření podobnosti kvantitativních dat.

Czech abstract

Shluková analýza dat hraje důležitou roli v řadě vědeckých oblastí, počínaje počítačovými vědami, matematikou a statistikou, přes ekonomiku a marketing až po biologii a medicínu. Měření podobnosti analyzovaných objektů je nezbytnou komponentou algoritmů využívaných při této analýze. Při výběru vhodné metody pro měření podobnosti objektů by měl být brán v potaz charakter analyzovaných dat. V tomto článku jsou popsány nejpoužívanější techniky pro měření podobnosti kvantitativních proměnných a je proved průzkum vlivu dat reprezentovaných různými intervaly hodnot na tyto metody. Cílem článku je ukázat citlivost použitých metod na měřená data. Výsledek průzkumu může pomoci při výběru vhodné metody pro měření podobnosti kvantitativních dat.

Documents

BibTex


@article{BUT93079,
 author="Jan {Karásek}",
 title="Citlivost metod pro měření podobnosti kvantitativních proměnných",
 annote="Shluková analýza dat hraje důležitou roli v řadě vědeckých oblastí, počínaje počítačovými vědami, matematikou a statistikou, přes ekonomiku a marketing až po biologii a medicínu. Měření podobnosti analyzovaných objektů je nezbytnou komponentou algoritmů využívaných při této analýze. Při výběru vhodné metody pro měření podobnosti objektů by měl být brán v potaz charakter analyzovaných dat. V tomto článku jsou popsány nejpoužívanější techniky pro měření podobnosti kvantitativních proměnných a je proved průzkum vlivu dat reprezentovaných různými intervaly hodnot na tyto metody. Cílem článku je ukázat citlivost použitých metod na měřená data. Výsledek průzkumu může pomoci při výběru vhodné metody pro měření podobnosti kvantitativních dat.",
 address="Access Server",
 chapter="93079",
 institution="Access Server",
 number="3",
 volume="201209",
 year="2012",
 month="september",
 pages="1--8",
 publisher="Access Server",
 type="journal article - other"
}