Patent detail

Multilinguální analyzátor hlasového projevu pro určení emocí, pohlaví a věku

NOVÁK, P. ŠVESTKA, R. ATASSI, H. PŘINOSIL, J. MÍČA, I. SMÉKAL, Z. VRBA, K.

Patent type

Utility model

Abstract

Jedná se o nový pokročilý emoční analyzátor pracující v rámci informačního a záznamového systému hlasové komunikace. Tento analyzátor vychází z komplexní multilingvální analýzy hlasových záznamů. Celý systém je určen pro detekci emočního stavu, věku a pohlaví mluvčích. Systém byl trénován za pomocí rozsáhlé databáze emočních nahrávek pořízených v reálných provozech pro všechny dostupné jazyky a posléze hodnocených rodilými mluvčími.

Keywords

multilinguální analýza, emoce, určení pohlaví a věku.

Patent number

23195

Date of registration

09.01.2012

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

Retia a.s., Pardubice - Zelené předměstí, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

www

Documents