Product detail

Experimentální implementace modulární aritmetiky na čipových kartách MultOS

MALINA, L. HAJNÝ, J.

Product type

software

Abstract

Tento software je složen z hlavní aplikace s grafickým uživatelským rozhraním a vedlejší aplikace představující implementaci modulární aritmetiky běžící na kartách MultOS. Vedlejší aplikace je vyvinuta v jazyku C, omezeném pro platformu MultOS. Hlavní aplikace (vyvinutá v jazyce Java) poskytuje uživateli rozhraní pro komunikaci s čipovými kartami MultOS, popřípadě JAVA. Cílem aplikace je poskytnout mezivrstvu, která se stará o komunikaci se čtečkou karet a samotnými čipovými kartami. Uživatel může zadávat data přímo do grafického rozhraní a zobrazovat výsledky zpracovávané na kartě. Hlavní aplikace slouží jako obslužný prostředek pro volání metod vedlejší aplikace běžící na čipových kartách MultOS. Jsou podporovány kontaktní i bezkontaktní čipové karty. Aplikace nabízí testování výpočtů modulární aritmetiky na zvolených kartách MultOS. Tyto výpočty na kartě jsou časově měřeny a jejich výsledky slouží jako referenční body pro další optimalizaci jednotlivých operací modulární aritmetiky na čipových kartách MultOS. Operace modulární aritmetiky tvoří základní stavební prvek mnoha pokročilých kryptografických schémat. Operace počítané na čipových kartách MultOS jsou omezeny velikostí přenášených dat do 255 B (2040 bitů). Podporovány jsou operace sčítání, odčítání a modulárního násobení. Operace umocňovaní je na platformě MultOS omezena, a je k dispozici pouze jako volaná metoda v rámci implementace verifikační fáze autentizace, kde je počítáno se specifickými délkami vstupních parametrů.

Keywords

operace modulární aritmetiky; čipové karty; ochrana soukromí; efektivita

Create date

27.07.2012

Location

Ústav telekomunikací, FEKT VUTBR

www

Documents