Product detail

Knihovna modulární aritmetiky na platformě čipových karet .NET

MALINA, L. HAJNÝ, J.

Product type

software

Abstract

Implementovaná knihovna operací modulární aritmetiky poskytuje základní matematické operace jako je sčítání, odčítaní, násobení a umocňovaní velkých celých čísel (od 0 do 1024 bitů – omezená verze, do 2048 bitů- plná verze) na platformě .NET Smart Cards. Knihovna přináší chybějící aritmetické operace s velkými čísly na platformu .NET Smart Cards a tímto umožňuje stavbu vlastních algoritmů, které modulární aritmetiku požadují. Jedná se zpravidla o pokročilá kryptografická schémata, anonymní autentizační systémy atd. Přínosem knihovny je také efektivní algoritmus násobení velkých celých čísel. Knihovna (plná verze) využívá pokročilých algoritmů pro dosažení efektivního násobení v rozsahu 0 až 2048 bitů.

Keywords

modulární aritmetika; násobení; efektivita; čipové karty

Create date

27.07.2012

Location

Ústav telekomunikací, FEKT VUTBR

www

Documents