Patent detail

Průhledný model části dýchacích cest člověka pro studium transportu aerosolu a vizualizaci proudění vzduchu

JEDELSKÝ, J. LÍZAL, F. JÍCHA, M. KRŠEK, P.

Patent type

Utility model

Abstract

Užitný vzor se týká realistického průhledného modelu části dýchacích cest člověka pro zkoumání transportu aerosolu pomocí optických měřících metod a vizualizaci proudění vzduchu v tomto modelu, který zahrnuje prostorově větvenou vnitřní dutinu se vstupním otvorem pro vstup aerosolu a se soustavou výstupních otvorů pro výstup aerosolu. Užitný vzor se rovněž týká způsobu výroby uvedeného modelu.

Keywords

Průhledný model, transport aerosolu, vizualizace proudění, dýchací trakt člověka, model dýchacího traktu, depozice aerosolu

Patent number

23978

Date of registration

18.06.2012

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

www