Publication detail

Psychologické souvislosti ekonomické recese

Original Title

Psychologické souvislosti ekonomické recese

Czech Title

Psychologické souvislosti ekonomické recese

Language

cs

Original Abstract

Studie přináší předběžné výsledky výzkumu (N = 87), jenž si kladl za cíl popsat psychologické faktory, které se uplatňují v souvislosti se současnou ekonomickou recesí. Ekonomická recese byla operacionalizována údaji o aktuální nezaměstnanosti. Její event. dopad zachycovaly metody určené k postižení finanční tísně. Tyto ekonomické proměnné vykazují nejtěsnější vztahy s psychickými stavy. Nejsilnější vztah byl nalezen mezi vnímaným ekonomickým ohrožením a mírou únavy či ochablosti, hostility a úzkosti (POMS). Jen okrajově se v souvislosti s ekonomickými proměnnými uplatnily kognitivní faktory či osobnostní charakteristiky, a vůbec se neuplatnily sociální (transakční) charakteristiky (sociální opora). Kognitivní faktory (vtíravé myšlenky), osobnostní charakteristiky (sebevědomí, proaktivní zvládání) a sociální charakteristiky (sociální opora) se však uplatnily ve vztahu k pracovním proměnným (pracovní spokojenost a zaměstnatelnost). Zobecnitelnost výsledků je v této studii limitována velikostí a heterogenitou výzkumného souboru.

Czech abstract

Studie přináší předběžné výsledky výzkumu (N = 87), jenž si kladl za cíl popsat psychologické faktory, které se uplatňují v souvislosti se současnou ekonomickou recesí. Ekonomická recese byla operacionalizována údaji o aktuální nezaměstnanosti. Její event. dopad zachycovaly metody určené k postižení finanční tísně. Tyto ekonomické proměnné vykazují nejtěsnější vztahy s psychickými stavy. Nejsilnější vztah byl nalezen mezi vnímaným ekonomickým ohrožením a mírou únavy či ochablosti, hostility a úzkosti (POMS). Jen okrajově se v souvislosti s ekonomickými proměnnými uplatnily kognitivní faktory či osobnostní charakteristiky, a vůbec se neuplatnily sociální (transakční) charakteristiky (sociální opora). Kognitivní faktory (vtíravé myšlenky), osobnostní charakteristiky (sebevědomí, proaktivní zvládání) a sociální charakteristiky (sociální opora) se však uplatnily ve vztahu k pracovním proměnným (pracovní spokojenost a zaměstnatelnost). Zobecnitelnost výsledků je v této studii limitována velikostí a heterogenitou výzkumného souboru.

BibTex


@article{BUT92934,
  author="Iva {Šolcová} and Alena {Slezáčková} and Emilie {Franková} and Esther {Greenglass}",
  title="Psychologické souvislosti ekonomické recese",
  annote="Studie přináší předběžné výsledky výzkumu (N = 87), jenž si kladl za cíl popsat psychologické faktory, které se uplatňují v souvislosti se současnou ekonomickou recesí. Ekonomická recese byla operacionalizována údaji o aktuální nezaměstnanosti. Její event. dopad zachycovaly metody určené k postižení finanční tísně. Tyto ekonomické proměnné vykazují nejtěsnější vztahy s psychickými stavy. Nejsilnější vztah byl nalezen mezi vnímaným ekonomickým ohrožením a mírou únavy či ochablosti, hostility a úzkosti (POMS). Jen okrajově se v souvislosti s ekonomickými proměnnými uplatnily kognitivní faktory či osobnostní charakteristiky, a vůbec se neuplatnily sociální (transakční) charakteristiky (sociální opora). Kognitivní faktory (vtíravé myšlenky), osobnostní charakteristiky (sebevědomí, proaktivní zvládání) a sociální charakteristiky (sociální opora) se však uplatnily ve vztahu k pracovním proměnným (pracovní spokojenost a zaměstnatelnost). Zobecnitelnost výsledků je v této studii limitována velikostí a heterogenitou výzkumného souboru.",
  chapter="92934",
  number="1",
  volume="LVI",
  year="2012",
  month="february",
  pages="64--72",
  type="journal article - other"
}