Publication detail

Psychological Circumstances of Economic Recession

ŠOLCOVÁ, I. SLEZÁČKOVÁ, A. FRANKOVÁ, E. GREENGLASS, E.

Original Title

Psychologické souvislosti ekonomické recese

Czech Title

Psychologické souvislosti ekonomické recese

English Title

Psychological Circumstances of Economic Recession

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Studie přináší předběžné výsledky výzkumu (N = 87), jenž si kladl za cíl popsat psychologické faktory, které se uplatňují v souvislosti se současnou ekonomickou recesí. Ekonomická recese byla operacionalizována údaji o aktuální nezaměstnanosti. Její event. dopad zachycovaly metody určené k postižení finanční tísně. Tyto ekonomické proměnné vykazují nejtěsnější vztahy s psychickými stavy. Nejsilnější vztah byl nalezen mezi vnímaným ekonomickým ohrožením a mírou únavy či ochablosti, hostility a úzkosti (POMS). Jen okrajově se v souvislosti s ekonomickými proměnnými uplatnily kognitivní faktory či osobnostní charakteristiky, a vůbec se neuplatnily sociální (transakční) charakteristiky (sociální opora). Kognitivní faktory (vtíravé myšlenky), osobnostní charakteristiky (sebevědomí, proaktivní zvládání) a sociální charakteristiky (sociální opora) se však uplatnily ve vztahu k pracovním proměnným (pracovní spokojenost a zaměstnatelnost). Zobecnitelnost výsledků je v této studii limitována velikostí a heterogenitou výzkumného souboru.

Czech abstract

Studie přináší předběžné výsledky výzkumu (N = 87), jenž si kladl za cíl popsat psychologické faktory, které se uplatňují v souvislosti se současnou ekonomickou recesí. Ekonomická recese byla operacionalizována údaji o aktuální nezaměstnanosti. Její event. dopad zachycovaly metody určené k postižení finanční tísně. Tyto ekonomické proměnné vykazují nejtěsnější vztahy s psychickými stavy. Nejsilnější vztah byl nalezen mezi vnímaným ekonomickým ohrožením a mírou únavy či ochablosti, hostility a úzkosti (POMS). Jen okrajově se v souvislosti s ekonomickými proměnnými uplatnily kognitivní faktory či osobnostní charakteristiky, a vůbec se neuplatnily sociální (transakční) charakteristiky (sociální opora). Kognitivní faktory (vtíravé myšlenky), osobnostní charakteristiky (sebevědomí, proaktivní zvládání) a sociální charakteristiky (sociální opora) se však uplatnily ve vztahu k pracovním proměnným (pracovní spokojenost a zaměstnatelnost). Zobecnitelnost výsledků je v této studii limitována velikostí a heterogenitou výzkumného souboru.

English abstract

The paper brings the preliminary results of the study (N = 87), the goal of which was to describe the psychological factors applying in the contexts of contemporary economic recession. The economic recession was operationalized by the data of unemployment rate at the time of study. Its impact was assessed by methods designated for capturing the financial strain. These economic variables show the closest relations to mental states. The strongest relation was found between perceived economic threat and the rate of fatigue, hostility and anxiety (POMS). Cognitive factors or personality characteristics applied in the context of economic variables only marginally and social (transactional) characteristics (social support) did not apply at all. The cognitive factors (ruminative thoughts), personality characteristics (self-esteem, proactive coping) and social characteristics (social support) however applied in the relation to job variables (job satisfaction and employability). The possibility of generalization of the results of the study is limited by the scope and heterogeneity of the research sample.

Keywords

economic recession, unemployment, financial strain, mental state

RIV year

2012

Released

15.02.2012

Pages from

64

Pages to

72

Pages count

9

BibTex


@article{BUT92934,
  author="Iva {Šolcová} and Alena {Slezáčková} and Emilie {Franková} and Esther {Greenglass}",
  title="Psychologické souvislosti ekonomické recese",
  annote="Studie přináší předběžné výsledky výzkumu (N = 87), jenž si kladl za cíl popsat psychologické faktory, které se uplatňují v souvislosti se současnou ekonomickou recesí. Ekonomická recese byla operacionalizována údaji o aktuální nezaměstnanosti. Její event. dopad zachycovaly metody určené k postižení finanční tísně. Tyto ekonomické proměnné vykazují nejtěsnější vztahy s psychickými stavy. Nejsilnější vztah byl nalezen mezi vnímaným ekonomickým ohrožením a mírou únavy či ochablosti, hostility a úzkosti (POMS). Jen okrajově se v souvislosti s ekonomickými proměnnými uplatnily kognitivní faktory či osobnostní charakteristiky, a vůbec se neuplatnily sociální (transakční) charakteristiky (sociální opora). Kognitivní faktory (vtíravé myšlenky), osobnostní charakteristiky (sebevědomí, proaktivní zvládání) a sociální charakteristiky (sociální opora) se však uplatnily ve vztahu k pracovním proměnným (pracovní spokojenost a zaměstnatelnost). Zobecnitelnost výsledků je v této studii limitována velikostí a heterogenitou výzkumného souboru.",
  chapter="92934",
  number="1",
  volume="LVI",
  year="2012",
  month="february",
  pages="64--72",
  type="journal article"
}