Publication detail

Expert GIS for Locating of Archaeological Sites

BARTONĚK, D. BUREŠ, J.

Original Title

Expert GIS for Locating of Archaeological Sites

Czech Title

Expertní GIS pro lokalizaci archeologických nalezišť

English Title

Expert GIS for Locating of Archaeological Sites

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

The paper deals with the possibilities of locating the archaeological sites using the expert GIS. Basis of the method consists in creating a simulation model of the locality in the GIS environment. The core of the model is an expert system, in which experience of experts in the field of archaeology are stored and which serves to adjust the model parameters. The expert system is designed as a geo-database, the attributes of which have fuzzy character. The individual model parameters are time and spatial dependent. The default data source is a digital terrain model of the examined locality which is gradually followed by application of spatial analyses. The model is developed in ArcGIS geo-database system using MS Access. Evaluation of the model is performed by the method of multicriterial analysis. The project aims to assist archaeologists in search of traces of the extinct civilization. The model is designed as a learning system, which means that after the successful localization of findings the parameters of the model will be corrected in accordance with the reality. The initial values of the model can be set in such a way that the model is applied to the location of known archaeological findings. The paper presents the design of an expert database system and its integration into the simulation model in GIS. Simulation experiments are evaluated in collaboration with experts in the field of archaeology. Final verification demonstrating the correctness of the model is confirmed or disproved by possible findings of archaeological artifacts in a given locality. The results of the model are presented in a specific location called Kocanov - an extinct village nearby Brno (Czech Republic).

Czech abstract

Článek se zabývá možnostmi lokalizace archeologických naležišť s využitím nástrojů experního GIS. Základem metody je vytvoření simulačního modelu zájmové lokality v prostředí GIS. Jádrem modelu je expertní sytém, který ukládá jako parametry a následně vyhodnocuje zkušenosti archeologických expertů . Expertní systém je založen na geodatabázi a atributech mající charakter fuzzy logiky. Parametry modelu jsou individuální a časově a prostorově závislé. Zdrojová data jsou tvořena digitálním modelem terénu potenciální lokality, na které se aplikuje prostorová analýza. Model je založen na geodatabázi ArcGIS s využitím datábázového prostředí MS Access. Model je podroben vícekriteriální analýze. Projekt je zaměřen na pomoc archeologům při hledání stop po zaniklé civilizace. Model je navržen jako učební systém, což znamená, že po úspěšné lokalizaci nálezů budou parametry modelu se opraví v souladu s realitou. Počáteční hodnoty modelu lze nastavit tak, že model je aplikován na umístění známých archeologických nálezů. Příspěvek prezentuje návrh systému odborné databáze a její integraci do simulačního modelu v GIS. Simulační experimenty jsou hodnoceny ve spolupráci s odborníky v oblasti archeologie. Konečné ověření prokazující správnost modelu je potvrzena nebo vyvrácena nálezů z archeologických artefaktů v dané lokalitě. Výsledky modelu jsou uvedeny v určitém místě s názvem Kocanov - zaniklá vesnice v okolí Brna (Česká republika).

English abstract

The paper deals with the possibilities of locating the archaeological sites using the expert GIS. Basis of the method consists in creating a simulation model of the locality in the GIS environment. The core of the model is an expert system, in which experience of experts in the field of archaeology are stored and which serves to adjust the model parameters. The expert system is designed as a geo-database, the attributes of which have fuzzy character. The individual model parameters are time and spatial dependent. The default data source is a digital terrain model of the examined locality which is gradually followed by application of spatial analyses. The model is developed in ArcGIS geo-database system using MS Access. Evaluation of the model is performed by the method of multicriterial analysis. The project aims to assist archaeologists in search of traces of the extinct civilization. The model is designed as a learning system, which means that after the successful localization of findings the parameters of the model will be corrected in accordance with the reality. The initial values of the model can be set in such a way that the model is applied to the location of known archaeological findings. The paper presents the design of an expert database system and its integration into the simulation model in GIS. Simulation experiments are evaluated in collaboration with experts in the field of archaeology. Final verification demonstrating the correctness of the model is confirmed or disproved by possible findings of archaeological artifacts in a given locality. The results of the model are presented in a specific location called Kocanov - an extinct village nearby Brno (Czech Republic).

Keywords

GIS, archaeology, expert systems, simulation, fuzzy logic

RIV year

2012

Released

18.06.2012

Publisher

BULGARIAN CARTOGRAPHIC ASSOC, 1, CHR SMIRNENSKI BLVD, SOFIA, 1046, BULGARIA

Location

Albena, Bulgaria

Pages from

75

Pages to

84

Pages count

10

BibTex


@inproceedings{BUT92758,
 author="Dalibor {Bartoněk} and Jiří {Bureš}",
 title="Expert GIS for Locating of Archaeological Sites",
 annote="The paper deals with the possibilities of locating the archaeological sites using the expert GIS. Basis of the method consists in creating a simulation model of the locality in the GIS environment. The core of the model is an expert system, in which experience of experts in the field of archaeology are stored and which serves to adjust the model parameters. The expert system is designed as a geo-database, the attributes of which have fuzzy character. The individual model parameters are time and spatial dependent. The default data source is a digital terrain model of the examined locality which is gradually followed by application of spatial analyses. The model is developed in ArcGIS geo-database system using MS Access. Evaluation of the model is performed by the method of multicriterial analysis. The project aims to assist archaeologists in search of traces of the extinct civilization. The model is designed as a learning system, which means that after the successful localization of findings the parameters of the model will be corrected in accordance with the reality. The initial values of the model can be set in such a way that the model is applied to the location of known archaeological findings. The paper presents the design of an expert database system and its integration into the simulation model in GIS. Simulation experiments are evaluated in collaboration with experts in the field of archaeology. Final verification demonstrating the correctness of the model is confirmed or disproved by possible findings of archaeological artifacts in a given locality. The results of the model are presented in a specific location called Kocanov - an extinct village nearby Brno (Czech Republic).",
 address="BULGARIAN CARTOGRAPHIC ASSOC, 1, CHR SMIRNENSKI BLVD, SOFIA, 1046, BULGARIA",
 booktitle="4th International Conference on Cartography & GIS",
 chapter="92758",
 edition="Bulgarian Cartographic Association",
 howpublished="print",
 institution="BULGARIAN CARTOGRAPHIC ASSOC, 1, CHR SMIRNENSKI BLVD, SOFIA, 1046, BULGARIA",
 number="1",
 year="2012",
 month="june",
 pages="75--84",
 publisher="BULGARIAN CARTOGRAPHIC ASSOC, 1, CHR SMIRNENSKI BLVD, SOFIA, 1046, BULGARIA",
 type="conference paper"
}