Publication detail

Elektronic circuits

KOTON, J. KUBÁNEK, D.

Original Title

Základy elektroniky

Czech Title

Základy elektroniky

English Title

Elektronic circuits

Type

book

Language

cs

Original Abstract

Cíem je seznámit zájemce s problematikou analogové techniky, která tvoří základ elektrotechniky a elektronických zařízení. Nejprve jsou popsány základní elektronické prvky a obvody, metody jejich řešení a dílčí funkční bloky s různými typy aktivních prvků, které lze pak použít k návrhu komplexních elektronických zařízení.

Czech abstract

Cíem je seznámit zájemce s problematikou analogové techniky, která tvoří základ elektrotechniky a elektronických zařízení. Nejprve jsou popsány základní elektronické prvky a obvody, metody jejich řešení a dílčí funkční bloky s různými typy aktivních prvků, které lze pak použít k návrhu komplexních elektronických zařízení.

English abstract

The aim is to give an introduction to analog circuitry, that represents the basics of eletronic and electronical equipment. First, basic electronical elements and circuits are described, their solution methods and functional blockd using different active elements. Such functional blocks can be then used for he design of complex electronical equipment.

Keywords

electronics, semiconductor elements, operational amplifier, analog functional blocks

RIV year

2012

Released

31.05.2012

Publisher

VUTIUM Press

Location

Brno

ISBN

9788021445352

Edition

1

Edition number

1

Pages from

1

Pages to

168

Pages count

168

BibTex


@book{BUT92682,
 author="Jaroslav {Koton} and David {Kubánek}",
 title="Základy elektroniky",
 annote="Cíem je seznámit zájemce s problematikou analogové techniky, která tvoří základ elektrotechniky a elektronických zařízení. Nejprve jsou popsány základní elektronické prvky a obvody, metody jejich řešení a dílčí funkční bloky s různými typy aktivních prvků, které lze pak použít k návrhu komplexních elektronických zařízení.",
 address="VUTIUM Press",
 chapter="92682",
 edition="1",
 howpublished="online",
 institution="VUTIUM Press",
 year="2012",
 month="may",
 pages="1--168",
 publisher="VUTIUM Press",
 type="book"
}