Publication detail

Vibration Analysis of road tunnel fan

HAVRÁNEK, Z. KLUSÁČEK, S.

Original Title

Analýza vibrací ventilátoru silničního tunelu

Czech Title

Analýza vibrací ventilátoru silničního tunelu

English Title

Vibration Analysis of road tunnel fan

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

V rámci spolupráce s Fakultou strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně jsme byli přizvání jako nezávislá laboratoř k měření vibrací axiálního ventilátoru pro příčné větrání silničních tunelů, které byly v celkovém počtu 4 kusy nainstalovány v Technologickém centru nově budovaného tunelového komplexu Dobrovského v Brně - Králově Poli. Dodavatel ventilační technologie do tunelů požadoval nezávislou analýzu zdrojů vibrací na instalovaných ventilátorech v tunelech z důvodu nežádoucích akustických projevů těchto jednotek a podezření na nedokonale provedenou montáž v místě instalace.

Czech abstract

V rámci spolupráce s Fakultou strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně jsme byli přizvání jako nezávislá laboratoř k měření vibrací axiálního ventilátoru pro příčné větrání silničních tunelů, které byly v celkovém počtu 4 kusy nainstalovány v Technologickém centru nově budovaného tunelového komplexu Dobrovského v Brně - Králově Poli. Dodavatel ventilační technologie do tunelů požadoval nezávislou analýzu zdrojů vibrací na instalovaných ventilátorech v tunelech z důvodu nežádoucích akustických projevů těchto jednotek a podezření na nedokonale provedenou montáž v místě instalace.

English abstract

In cooperation with the Faculty of Mechanical Engineering, Technical University in Brno, we were invited as an independent laboratory to measure the vibration of axial fan for transverse ventilation of road tunnels, which were a total of 4 pieces installed in the newly built Technology Centre Dobrovského tunnel complex in Brno - Pole . Supplier of technology into the ventilation of tunnels called for an independent analysis of vibration sources on the installed fans in tunnels due to adverse acoustic manifestations of these units and suspected imperfectly performed on-site assembly.

Keywords

axial fan, diagnostics, noise, vibration

RIV year

2012

Released

01.05.2012

Publisher

Spectris Praha spol. s r.o.

Location

Praha

ISBN

978-80-904648-2-7

Book

Sborník příspěvků Setkání uživatelů PULSE 2012

Pages from

1

Pages to

10

Pages count

10

BibTex


@inproceedings{BUT92644,
 author="Zdeněk {Havránek} and Stanislav {Klusáček}",
 title="Analýza vibrací ventilátoru silničního tunelu",
 annote="V rámci spolupráce s Fakultou strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně jsme byli přizvání jako nezávislá laboratoř k měření vibrací axiálního ventilátoru pro příčné větrání silničních tunelů, které byly v celkovém počtu 4 kusy nainstalovány v Technologickém centru nově budovaného tunelového komplexu Dobrovského v Brně - Králově Poli. Dodavatel ventilační technologie do tunelů požadoval nezávislou analýzu zdrojů vibrací na instalovaných ventilátorech v tunelech z důvodu nežádoucích akustických projevů těchto jednotek a podezření na nedokonale provedenou montáž v místě instalace.",
 address="Spectris Praha spol. s r.o.",
 booktitle="Sborník příspěvků Setkání uživatelů PULSE 2012",
 chapter="92644",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Spectris Praha spol. s r.o.",
 year="2012",
 month="may",
 pages="1--10",
 publisher="Spectris Praha spol. s r.o.",
 type="conference paper"
}