Publication detail

Primary and secondary calibration of vibration sensors on FEEC BUT

KLUSÁČEK, S. HAVRÁNEK, Z. BENEŠ, P.

Original Title

Primární a sekundární kalibrace snímačů vibrací na FEKT VUT v Brně

Czech Title

Primární a sekundární kalibrace snímačů vibrací na FEKT VUT v Brně

English Title

Primary and secondary calibration of vibration sensors on FEEC BUT

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

V rámci přípravy akreditované laboratoře výzkumného Centra výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) byl zakoupen komplexní kalibrační systém pro primární a sekundární kalibraci laserových vibrometrů, snímačů vibrací, nábojových, napěťových a ICP předzesilovačů, kalibrátorů a měřičů vibrací od firmy SPEKTRA Dresden. Tento certifikovaný kalibrační systém je v provozu od 11. 5. 2012 v laboratoři na ÚAMT FEKT VUT v Brně. V současné době je připravován akreditační proces, dokončení akreditace laboratoře je plánováno v druhé polovině roku 2013.

Czech abstract

V rámci přípravy akreditované laboratoře výzkumného Centra výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) byl zakoupen komplexní kalibrační systém pro primární a sekundární kalibraci laserových vibrometrů, snímačů vibrací, nábojových, napěťových a ICP předzesilovačů, kalibrátorů a měřičů vibrací od firmy SPEKTRA Dresden. Tento certifikovaný kalibrační systém je v provozu od 11. 5. 2012 v laboratoři na ÚAMT FEKT VUT v Brně. V současné době je připravován akreditační proces, dokončení akreditace laboratoře je plánováno v druhé polovině roku 2013.

English abstract

During preparation the accredited laboratory CVVOZE was purchased comprehensive calibration system for primary and secondary calibration of the laser vibrometer, vibration sensors, charge, voltage and ICP preamplifiers, calibrators and vibration meters from the company SPECTRUM Dresden. The certified calibration system has been in operation since 2012 in the laboratory at FEEC. At present we are preparing the accreditation process, the completion of laboratory accreditation is planned in the second half of 2013.

Keywords

calibration system, primary calibration, secondary calibration, laser vibrometer, vibration sensor, charge preamplifier, preamplifier voltage, ICP preamplifier

RIV year

2012

Released

01.05.2012

Publisher

Spectris Praha spol. s r.o.

Location

Praha

ISBN

978-80-904648-2-7

Book

Sborník příspěvků Setkání uživatelů PULSE 2012

Pages from

1

Pages to

6

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT92643,
 author="Stanislav {Klusáček} and Zdeněk {Havránek} and Petr {Beneš}",
 title="Primární a sekundární kalibrace snímačů vibrací na FEKT VUT v Brně",
 annote="V rámci přípravy akreditované laboratoře výzkumného Centra výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) byl zakoupen komplexní kalibrační systém pro primární a sekundární kalibraci laserových vibrometrů, snímačů vibrací, nábojových, napěťových a ICP předzesilovačů, kalibrátorů a měřičů vibrací od firmy SPEKTRA Dresden. Tento certifikovaný kalibrační systém je v provozu od 11. 5. 2012 v laboratoři na ÚAMT FEKT VUT v Brně. V současné době je připravován akreditační proces, dokončení akreditace laboratoře je plánováno v druhé polovině roku 2013.",
 address="Spectris Praha spol. s r.o.",
 booktitle="Sborník příspěvků Setkání uživatelů PULSE 2012",
 chapter="92643",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Spectris Praha spol. s r.o.",
 year="2012",
 month="may",
 pages="1--6",
 publisher="Spectris Praha spol. s r.o.",
 type="conference paper"
}