Publication detail

Aplikace univerzálního rámce řízení přístupu

BURDA, K. LEŽÁK, P.

Original Title

Aplikace univerzálního rámce řízení přístupu

Czech Title

Aplikace univerzálního rámce řízení přístupu

Language

cs

Original Abstract

Současné systémy řízení přístupu v počítačových sítích (např. RADIUS, IEEE 802.1X) jsou velmi různorodé, úzce specializované a neschopné vzájemné spolupráce. Možným řešením těchto problémů je univerzální rámec řízení přístupu, který je založen na myšlence, že všechna zařízení počítačové sítě jsou vybavena tzv. portály řízení přístupu. Každý takový portál řídí přístup jiných zařízení k aktivům daného zařízení nebo vyjednává přístup aplikací z daného zařízení k aktivům jiných zařízení. Ke komunikaci mezi portály byl navržen dvoustranný protokol ACP. Zprávy tohoto protokolu umožňují sjednání požadovaných aktiv, sjednání metody autentizace, uskutečnění autentizace, schválení přístupu a účtování přístupů. Kombinace určitým způsobem řetězených nebo vložených transakcí protokolu ACP umožňují realizovat libovolně složitá schémata řízení přístupu. Cílem tohoto článku je prezentovat možnosti univerzálního rámce řízení přístupu na několika aplikacích.

Czech abstract

Současné systémy řízení přístupu v počítačových sítích (např. RADIUS, IEEE 802.1X) jsou velmi různorodé, úzce specializované a neschopné vzájemné spolupráce. Možným řešením těchto problémů je univerzální rámec řízení přístupu, který je založen na myšlence, že všechna zařízení počítačové sítě jsou vybavena tzv. portály řízení přístupu. Každý takový portál řídí přístup jiných zařízení k aktivům daného zařízení nebo vyjednává přístup aplikací z daného zařízení k aktivům jiných zařízení. Ke komunikaci mezi portály byl navržen dvoustranný protokol ACP. Zprávy tohoto protokolu umožňují sjednání požadovaných aktiv, sjednání metody autentizace, uskutečnění autentizace, schválení přístupu a účtování přístupů. Kombinace určitým způsobem řetězených nebo vložených transakcí protokolu ACP umožňují realizovat libovolně složitá schémata řízení přístupu. Cílem tohoto článku je prezentovat možnosti univerzálního rámce řízení přístupu na několika aplikacích.

Documents

BibTex


@article{BUT92520,
 author="Karel {Burda} and Petr {Ležák}",
 title="Aplikace univerzálního rámce řízení přístupu",
 annote="Současné systémy řízení přístupu v počítačových sítích (např. RADIUS, IEEE 802.1X) jsou velmi různorodé, úzce specializované a neschopné vzájemné spolupráce. Možným řešením těchto problémů je univerzální rámec řízení přístupu, který je založen na myšlence, že všechna zařízení počítačové sítě jsou vybavena tzv. portály řízení přístupu. Každý takový portál řídí přístup jiných zařízení k aktivům daného zařízení nebo vyjednává přístup aplikací z daného zařízení k aktivům jiných zařízení. Ke komunikaci mezi portály byl navržen dvoustranný protokol ACP. Zprávy tohoto protokolu umožňují sjednání požadovaných aktiv, sjednání metody autentizace, uskutečnění autentizace, schválení přístupu a účtování přístupů. Kombinace určitým způsobem řetězených nebo vložených transakcí protokolu ACP umožňují realizovat libovolně složitá schémata řízení přístupu. Cílem tohoto článku je prezentovat možnosti univerzálního rámce řízení přístupu na několika aplikacích.",
 chapter="92520",
 number="28",
 volume="2012",
 year="2012",
 month="june",
 pages="1--5",
 type="journal article - other"
}