Publication detail

Financing of projects in small and medium-sized enterprises in the Czech and Slovak Republic

ZVEJŠKOVÁ, M.

Original Title

Financing of projects in small and medium-sized enterprises in the Czech and Slovak Republic

Czech Title

Financování projektů u malých a středních podniků v České a Slovenské republice

English Title

Financing of projects in small and medium-sized enterprises in the Czech and Slovak Republic

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

The objective of submitted article is to present the knowledge acquired from the research, focusing on the investment project financing in the small and medium-sized industrial enterprises in the Czech and Slovak Republic. The companies perceive the necessity of the effective project management; therefore, they do not underestimate the decision on the method of their financing. Both primary and secondary methods were applied to the research investigation. As regards the secondary methods, these were mainly the bibliographical searches of both domestic and foreign specialized literature, utilized as the theoretical starting points. As regards the primary methods, a questionnaire method was used in the first instance to collect the data. Such gathered data were processed, and on the basis of their analysis a smaller sample of respondents was identified to hold a structured interview. This method wanted to verify collected questionnaire data in more detail and to complete or clarify them in more detail, as the case may be. The current knowledge about the investment project financing points out the application of various forms of the financing. Among standard methods of the financing from the internal sources we can rank so-called self-financing, i.e. the drawing of the financial means from the undistributed profit and depreciation, or the financing from the long-term accumulated company reserves. As regards the external sources, the companies emphasize the grant aids, and the bank credits are frequently used, too.

Czech abstract

Cílem článku je prezentovat poznatky z výzkumu, zaměřeného na financování investičních projektů u malých a středních průmyslových podniků v České a Slovenské republice. Podniky vnímají nutnost řízení projektů efektivně Podniky vnímají nutnost efektivního řízení projektů. Proto neberou na lehkou váhu rozhodnutí o volbě způsobu jejich financování. Pro výzkumné šetření byly použity metody primární i sekundární. Z metod sekundárních to byly především rešerše tuzemské i zahraniční odborné literatury, které sloužily jako východisko pro teorii v této oblasti. Z primárních metod bylo nejprve použito metody dotazníkového šetření, při které došlo ke sběru dat. Tato data byla zpracována a na základě jejich analýzy došlo na výběru užšího vzorku respondentů k využití metody strukturovaného rozhovoru. Tato metoda si kladla za cíl detailněji ověřit sesbíraná data z dotazníkového šetření, případně je doplnit či blíže objasnit. Současné poznatky v problematice financování investičních projektů poukazují na aplikování různých forem financování. Mezi standardní způsoby financování z interních zdrojů se řadí například tzv. samofinancování, kdy dochází k čerpání finančních prostředků z nerozděleného zisku a odpisů či financování z dlouhodobě tvořených podnikových rezerv. Z externích zdrojů pak podniky kladou důraz na získání dotací a také dochází k častému čerpání bankovních úvěrů.

English abstract

The objective of submitted article is to present the knowledge acquired from the research, focusing on the investment project financing in the small and medium-sized industrial enterprises in the Czech and Slovak Republic. The companies perceive the necessity of the effective project management; therefore, they do not underestimate the decision on the method of their financing. Both primary and secondary methods were applied to the research investigation. As regards the secondary methods, these were mainly the bibliographical searches of both domestic and foreign specialized literature, utilized as the theoretical starting points. As regards the primary methods, a questionnaire method was used in the first instance to collect the data. Such gathered data were processed, and on the basis of their analysis a smaller sample of respondents was identified to hold a structured interview. This method wanted to verify collected questionnaire data in more detail and to complete or clarify them in more detail, as the case may be. The current knowledge about the investment project financing points out the application of various forms of the financing. Among standard methods of the financing from the internal sources we can rank so-called self-financing, i.e. the drawing of the financial means from the undistributed profit and depreciation, or the financing from the long-term accumulated company reserves. As regards the external sources, the companies emphasize the grant aids, and the bank credits are frequently used, too.

Keywords

investment projects, financing, small and medium-sized enterprises, Czech and Slovak Republic

RIV year

2012

Released

08.06.2012

Publisher

University of Pardubice

Location

Pardubice

Pages from

172

Pages to

183

Pages count

12

BibTex


@article{BUT92284,
 author="Michaela {Zvejšková}",
 title="Financing of projects in small and medium-sized enterprises in the Czech and Slovak Republic",
 annote="The objective of submitted article is to present the knowledge acquired from the research, focusing on the investment project financing in the small and medium-sized industrial enterprises in the Czech and Slovak Republic. The companies perceive the necessity of the effective project management; therefore, they do not underestimate the decision on the method of their financing.
Both primary and secondary methods were applied to the research investigation. As regards the secondary methods, these were mainly the bibliographical searches of both domestic and foreign specialized literature, utilized as the theoretical starting points. As regards the primary methods, a questionnaire method was used in the first instance to collect the data. Such gathered data were processed, and on the basis of their analysis a smaller sample of respondents was identified to hold a structured interview. This method wanted to verify collected questionnaire data in more detail and to complete or clarify them in more detail, as the case may be.
The current knowledge about the investment project financing points out the application of various forms of the financing. Among standard methods of the financing from the internal sources we can rank so-called self-financing, i.e. the drawing of the financial means from the undistributed profit and depreciation, or the financing from the long-term accumulated company reserves. As regards the external sources, the companies emphasize the grant aids, and the bank credits are frequently used, too.",
 address="University of Pardubice",
 chapter="92284",
 institution="University of Pardubice",
 number="23",
 volume="17",
 year="2012",
 month="june",
 pages="172--183",
 publisher="University of Pardubice",
 type="journal article"
}