Product detail

O-element - čtyřramenný

JECHA, D. CHLÁPEK, P. DVOŘÁK, R. BÉBAR, L.

Product type

funkční vzorek

Abstract

O-element je zařízení sloužící k homogenizaci plynno - kapalinové směsi. V ohybech potrubí dochází v důsledku odlišných hustot plynné a kapalné fáze a odstředivé síly k rozdělení fází. Po rozdělení dvoufázového toku voda - vzduch do dvou proudů lišících se výrazně poměrem kapalina - plyn, byly tyto proudy opětně zavedeny "proti sobě" v kolmém směru. V místě smíchání proudů docházelo k vytvoření mlhového toku s velmi dispergovanou kapalinou. Uvedený jev je označován jako "přechodový skok" projevující se za situace, kdy při proudění dvoufázové směsi plyn - kapalina dojde ke vzniku tlakové ztráty rovnající se dynamické složce tlaku. Tato podmínka byla splněna "čelním sražením" dvou proudů. V místě zpětného smíchání proudů dvoufázové směsi probíhaly intenzivní pulsace a byl vytvořen mísič, který nevyžadoval žádnou heterogenní vestavbu. Hlavním cílem homogenizátoru "O-element" je dokonalé promíchání jednotlivých proudů a vytvoření co největší mezifázové plochy, které je docíleno vznikem mlhového toku. Dalším cílem je minimalizace hydraulických odporů. Podrobnosti viz. výkresová dokumentace).

Keywords

O-element, absorpce, dvoufázový mísič, quencher

Create date

17.05.2012

Location

laboratoře UPEI

Documents