Publication detail

VLIV MAGNETICKÉHO POLE NA TKÁŇOVOU KULTURU

Original Title

VLIV MAGNETICKÉHO POLE NA TKÁŇOVOU KULTURU

Czech Title

VLIV MAGNETICKÉHO POLE NA TKÁŇOVOU KULTURU

Language

cs

Original Abstract

Článek popisuje působení vnějšího magnetického pole permanentních magnetů na tkáňovou kulturu smrkových embryí v Petriho miskách. Cílem projektu bylo zjistit, jak velký vliv má magnetické pole na růst rostlinné tkáňové kultury. Všechny misky byly umístěny ve tmavém prostředí při konstantní teplotě a vlhkosti a jednotlivě vkládány do působnosti permanentních magnetů. Pro zjištění růstu byly misky snímány pomocí magnetické rezonance MRI tomografu. Výsledné obrazy získané pomoci tomografu byly vyhodnoceny v programech Marevisi a Matlab.

Czech abstract

Článek popisuje působení vnějšího magnetického pole permanentních magnetů na tkáňovou kulturu smrkových embryí v Petriho miskách. Cílem projektu bylo zjistit, jak velký vliv má magnetické pole na růst rostlinné tkáňové kultury. Všechny misky byly umístěny ve tmavém prostředí při konstantní teplotě a vlhkosti a jednotlivě vkládány do působnosti permanentních magnetů. Pro zjištění růstu byly misky snímány pomocí magnetické rezonance MRI tomografu. Výsledné obrazy získané pomoci tomografu byly vyhodnoceny v programech Marevisi a Matlab.

BibTex


@inproceedings{BUT91841,
 author="Mouin {Al Khaddour} and Michaela {Pokludová}",
 title="VLIV MAGNETICKÉHO POLE NA TKÁŇOVOU KULTURU",
 annote="Článek popisuje působení vnějšího magnetického pole permanentních magnetů na tkáňovou kulturu smrkových embryí v Petriho miskách. Cílem projektu bylo zjistit, jak velký vliv má magnetické pole na růst rostlinné tkáňové kultury. Všechny misky byly umístěny ve tmavém prostředí při konstantní teplotě a vlhkosti a jednotlivě vkládány do působnosti permanentních magnetů. Pro zjištění růstu byly misky snímány pomocí magnetické rezonance MRI tomografu. Výsledné obrazy získané pomoci tomografu byly vyhodnoceny v programech Marevisi a Matlab.",
 address="VŠB-TUO",
 booktitle="Zborník workshop of electrotechnical research and practice",
 chapter="91841",
 howpublished="online",
 institution="VŠB-TUO",
 year="2012",
 month="april",
 pages="1--3",
 publisher="VŠB-TUO",
 type="conference paper"
}