Patent detail

Způsob rozprašování kapalin pro optimalizaci jejich spalování

KERMES, V. STEHLÍK, P.

Patent type

Patent

Abstract

Způsob rozprašování kapalin pro optimalizaci jejich spalování, zejména kapalin s nízkou výhřevností a/nebo s vysokým bodem vzplanutí, jehož podstatou je, že se do proudu kapaliny vstřikované do spalovacího prostoru před jejím vstupem do spalovacího prostoru pro její pneumatickou atomizaci fouká hořlavý uhlovodík v plynném stavu, který může být směsí plynných uhlovodíků, například některých uhlovodíků ze skupiny obsahující metan, ethan, propan, butan, ethen, ethyn, propen a buten. Do hořlavého plynného uhlovodíku lze před foukáním do proudu kapaliny vstřikované do spalovacího prostoru přidat plynné okysličovadlo nebo i nehořlavý plyn.

Keywords

rozprašivání, spalování, kapalné odpady, nestandardizované kapaliny

Patent number

303148

Date of registration

21.03.2012

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

www

Documents