Publication detail

TESTING RCE NEURAL NETWORK FOR SKIN IMAGE SEGMENTATION

HYNČICA, T.

Original Title

TESTING RCE NEURAL NETWORK FOR SKIN IMAGE SEGMENTATION

Czech Title

Testování RCE sítě pro segmenci kůže v barevném obraze

English Title

TESTING RCE NEURAL NETWORK FOR SKIN IMAGE SEGMENTATION

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

This paper describes my work with testing usability of a reduced Coulomb energy (RCE) neural network for skin segmentation task. Skin segmentation is an important task in computer vision. I describe three color spaces we used for skin segmentation (RGB, HSL and YCbCr). Also I briefly describe the RCE neural network. The segmentation results are described in the final section.

Czech abstract

Tento článek popisuje mou práci při testování použitelnosti RCE neuronové sítě pro úkol segmentace kůže. Segmentace je důležitým úkolem v počítačovém vidění. Popisuji tři barevné prostory používající se pro segmentaci kůže (RGB, HSL a YCbCr). Segmentační výsledky jsou popsány v závěrečné části.

English abstract

This paper describes my work with testing usability of a reduced Coulomb energy (RCE) neural network for skin segmentation task. Skin segmentation is an important task in computer vision. I describe three color spaces we used for skin segmentation (RGB, HSL and YCbCr). Also I briefly describe the RCE neural network. The segmentation results are described in the final section.

Keywords

RCE neural network, color spaces, skin segmentation

RIV year

2012

Released

26.04.2012

Publisher

LITERA Brno

Location

Brno

ISBN

978-80-214-4462-1

Book

Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012 Volume 3

Edition number

první

Pages from

111

Pages to

115

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT91579,
 author="Tomáš {Hynčica}",
 title="TESTING RCE NEURAL NETWORK FOR SKIN IMAGE SEGMENTATION",
 annote="This paper describes my work with testing usability of a reduced Coulomb energy (RCE) neural network for skin segmentation task. Skin segmentation is an important task in computer vision. I describe three color spaces we used for skin segmentation (RGB, HSL and YCbCr). Also I briefly describe the RCE neural network. The segmentation results are described in the final section.",
 address="LITERA Brno",
 booktitle="Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012 Volume 3",
 chapter="91579",
 howpublished="print",
 institution="LITERA Brno",
 year="2012",
 month="april",
 pages="111--115",
 publisher="LITERA Brno",
 type="conference paper"
}