Publication detail

Coverage Metrics for Saturation-based and Search-based Testing of Concurrent Software

LETKO, Z. VOJNAR, T. KŘENA, B.

Original Title

Coverage Metrics for Saturation-based and Search-based Testing of Concurrent Software

Czech Title

Coverage Metrics for Saturation-based and Search-based Testing of Concurrent Software

Language

cs

Original Abstract

Metriky pokrytí hrají klíčovou úlohy při testování programů. Umožňují měřit, jak dobře byl program testován, a řídit proces testování. Několik metrik pro testování vícevláknových programů již existuje, ale většina z nich plně nereflektuje chování vícevláknových programů nebo jsou příliš náročné. V tomto článku navrhujeme několik nových metrik, které jsou vhodné pro saturační testování a testování založené na prohledávání prostoru. Od předchozích metrik se liší zejména tím, že jsou odvozeny od různých dynamických algoritmů pro detekci chyb v synchronizaci. Způsob odvození metrik je obecný a lze tak vytvořit další metriky z jiných algoritmů pro detekci chyb. Naší motivací byl fakt, že do vývoje detekčních technik bylo vloženo značné úsilí, a současné techniky tak velmi přesně identifikují místa a operace klíčové pro popis chování vícevláknových aplikací. Odvozené metriky byly dále zpřesněny pomocí abstraktních identifikátorů objektů a vláken. Naše metriky byly empiricky porovnány s vybranými již existujícími metrikami.

Czech abstract

Metriky pokrytí hrají klíčovou úlohy při testování programů. Umožňují měřit, jak dobře byl program testován, a řídit proces testování. Několik metrik pro testování vícevláknových programů již existuje, ale většina z nich plně nereflektuje chování vícevláknových programů nebo jsou příliš náročné. V tomto článku navrhujeme několik nových metrik, které jsou vhodné pro saturační testování a testování založené na prohledávání prostoru. Od předchozích metrik se liší zejména tím, že jsou odvozeny od různých dynamických algoritmů pro detekci chyb v synchronizaci. Způsob odvození metrik je obecný a lze tak vytvořit další metriky z jiných algoritmů pro detekci chyb. Naší motivací byl fakt, že do vývoje detekčních technik bylo vloženo značné úsilí, a současné techniky tak velmi přesně identifikují místa a operace klíčové pro popis chování vícevláknových aplikací. Odvozené metriky byly dále zpřesněny pomocí abstraktních identifikátorů objektů a vláken. Naše metriky byly empiricky porovnány s vybranými již existujícími metrikami.

Documents

BibTex


@article{BUT91435,
 author="Zdeněk {Letko} and Tomáš {Vojnar} and Bohuslav {Křena}",
 title="Coverage Metrics for Saturation-based and Search-based Testing of Concurrent Software",
 annote="Metriky pokrytí hrají klíčovou úlohy při testování programů. Umožňují měřit, jak
dobře byl program testován, a řídit proces testování. Několik metrik pro
testování vícevláknových programů již existuje, ale většina z nich plně
nereflektuje chování vícevláknových programů nebo jsou příliš náročné. V tomto
článku navrhujeme několik nových metrik, které jsou vhodné pro saturační
testování a testování založené na prohledávání prostoru. Od předchozích metrik se
liší zejména tím, že jsou odvozeny od různých dynamických algoritmů pro detekci
chyb v synchronizaci. Způsob odvození metrik je obecný a lze tak vytvořit další
metriky z jiných algoritmů pro detekci chyb. Naší motivací byl fakt, že do vývoje
detekčních technik bylo vloženo značné úsilí, a současné techniky tak velmi
přesně identifikují místa a operace klíčové pro popis chování vícevláknových
aplikací. Odvozené metriky byly dále zpřesněny pomocí abstraktních identifikátorů
objektů a vláken. Naše metriky byly empiricky porovnány s vybranými již
existujícími metrikami.",
 address="NEUVEDEN",
 chapter="91435",
 edition="NEUVEDEN",
 howpublished="print",
 institution="NEUVEDEN",
 number="7186",
 volume="2012",
 year="2012",
 month="march",
 pages="177--192",
 publisher="NEUVEDEN",
 type="journal article - other"
}