Publication detail

Obce a regiony pro podnikatele & podnikatelé pro obce a regiony

KORÁB, V. BUMBEROVÁ, V. ROSENBERG, J. BINEK, J. GALVASOVÁ, I. HOLEČEK, J. SVOBODOVÁ, H. HALÁSEK, D.

Original Title

Obce a regiony pro podnikatele & podnikatelé pro obce a regiony

Czech Title

Obce a regiony pro podnikatele & podnikatelé pro obce a regiony

Language

cs

Original Abstract

Publikace byla vytvořena v rámci výzkumného projektu Ministerstva pro místní rozvoj WD-39-07-1 "Rozvojový interaktivní audit: Metodika RIA pro hledání, nastavení a aplikaci vhodných nástrojů regionální politiky, které přispějí ke zmírnění a odstranění regionálních disparit a napomohou dynamizaci ekonomického a sociálního rozvoje v regionech".

Czech abstract

Publikace byla vytvořena v rámci výzkumného projektu Ministerstva pro místní rozvoj WD-39-07-1 "Rozvojový interaktivní audit: Metodika RIA pro hledání, nastavení a aplikaci vhodných nástrojů regionální politiky, které přispějí ke zmírnění a odstranění regionálních disparit a napomohou dynamizaci ekonomického a sociálního rozvoje v regionech".

Documents

BibTex


@book{BUT90952,
 author="Vojtěch {Koráb} and Veronika {Bumberová} and Jan {Rosenberg} and Jan {Binek} and Iva {Galvasová} and Jan {Holeček} and Hana {Svobodová} and Dušan {Halásek}",
 title="Obce a regiony pro podnikatele & podnikatelé pro obce a regiony",
 annote="Publikace byla vytvořena v rámci výzkumného projektu Ministerstva pro místní rozvoj WD-39-07-1 "Rozvojový interaktivní audit: Metodika RIA pro hledání, nastavení a aplikaci vhodných nástrojů regionální politiky, které přispějí ke zmírnění a odstranění regionálních disparit a napomohou dynamizaci ekonomického a sociálního rozvoje v regionech".",
 address="Garep, spol. s r.o.",
 chapter="90952",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="Garep, spol. s r.o.",
 year="2011",
 month="december",
 publisher="Garep, spol. s r.o.",
 type="book"
}