Product detail

Nízky ring snímač síly mezi beranem a tlumičem střihu klikového lisu s rozsahem do 180 t

NÁVRAT, T. VOSYNEK, P. HOUFEK, L. PETRUŠKA, J. HOUFEK, M. SLÁMA, S.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Snímač je navržen na měření síly mezi dvěma rovnoběžnými plochami. Hlavní předností je jeho nízká výška. Maximalní rozsah je do 180t. Součásti byl návrh rozměrů a tvaru měřícího prvku. Síla se určuje přepočtem z naměřených obvodových přetvoření. Přetvoření je určeno z tenzometrů nalepených na funkčích plochách po obvodu. Princip je založen na tlakové deformaci vnitřní části snímače. Tlakovou deformací se vyvolá deformace vnitřní válcové části na které se snímá tlakové a tahové obvodové přetvoření. Snímač byl vyroben pro ověření silových poměrů tlumičů střihu klikového lisu LKDS 800 vyrobeném firmou ŽĎAS a.s. Žďár nad Sázavou, IČ 46347160. Smlouva 181325205779 s firmou ŽĎAS, a.s. ze dne 6. 6. 2011.

Keywords

snímač síly, tenzometry

Create date

23.04.2012

Location

B1/105 ÚMTMB FSI VUT v Brně Technická 2896/2 Brno 61669

www

Documents