Product detail

Snímač na měření síly mezi beranem a tlumičem střihu klikového lisu s rozsahem do 200 t

NÁVRAT, T. VOSYNEK, P. HOUFEK, L. PETRUŠKA, J. HOUFEK, M. SLÁMA, S.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Snímač je určen pro měření tlakových sil mezi dvěma rovnoběžnými deskami. Snímače má válcové tělo. Princip je založen na měření přetvoření na vnější válcové ploše. Snímač byl vyroben pro ověření silových poměrů klikového lisu LKDS 800 vyrobeném firmou ŽĎAS a.s. Žďár nad Sázavou, IČ 46347160. Smlouva 181325205779 s firmou ŽĎAS, a.s. ze dne 6. 6. 2011.

Keywords

snímač síly, tenzometry

Create date

31.01.2012

Location

B1/105 ÚMTMB FSI VUT v Brně Technická 2896/2 Brno 61669

www

Documents