Product detail

Beznohý zahušťovák kalu

FUIS, V. HYNŠT, R.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Zařízení je určeno pro homogenizaci kalu (látky která neohrožuje a není nebezpečná pro životní prostředí- není nutná záchytná jímka) .

Keywords

Beznohý zahušťovák kalu

Create date

13.09.2011

Location

Čistírně odpadních vod (ČOV) v Opočně u Dobrušky

Documents