Publication detail

Alkalicky aktivovaná matrice s mikroplnivem a fibrilární složkou

VÁLEK, J. BODNÁROVÁ, L.

Original Title

Alkalicky aktivovaná matrice s mikroplnivem a fibrilární složkou

Czech Title

Alkalicky aktivovaná matrice s mikroplnivem a fibrilární složkou

Language

cs

Original Abstract

V článku jsou předloženy výsledky experimentálních prací, které se zabývají alkalickou aktivací matrice na bázi metakaolinu s mikroplnivem v podobě mikromletého vápence a s plnivem z kameniva frakce 0 – 4 mm. Použitá směs vycházela z již odzkoušených směsí alkalicky aktivovaného metakaolinu, které byly vyvinuty a odzkoušeny v rámci předešlých experimentálních prací. Směs byla modifikovaná změnou poměru míšení jednotlivých složek a změnou druhu použitého plniva v podobě kameniva frakce 0 - 4 mm vzhledem ke zvýšení odolnosti vůči vysokým teplotám. Do základní referenční směsi byly dále přimíchány tři typy rozptýlené výztuže od různého výrobce pro zvýšení odolnosti vůči vysokým teplotám. Na vyrobených vzorcích těchto směsí byly sledovány základní fyzikálně-mechanické vlastnosti a bylo provedeno porovnávání fyzikálně-mechanických vlastností zkušebních vzorků jednotlivých směsí po různých stupních teplotního zatížení. U vzorků teplotně zatížených bylo dále provedeno vizuální sledování změny povrchu vzorků s následnou fotodokumentací.

Czech abstract

V článku jsou předloženy výsledky experimentálních prací, které se zabývají alkalickou aktivací matrice na bázi metakaolinu s mikroplnivem v podobě mikromletého vápence a s plnivem z kameniva frakce 0 – 4 mm. Použitá směs vycházela z již odzkoušených směsí alkalicky aktivovaného metakaolinu, které byly vyvinuty a odzkoušeny v rámci předešlých experimentálních prací. Směs byla modifikovaná změnou poměru míšení jednotlivých složek a změnou druhu použitého plniva v podobě kameniva frakce 0 - 4 mm vzhledem ke zvýšení odolnosti vůči vysokým teplotám. Do základní referenční směsi byly dále přimíchány tři typy rozptýlené výztuže od různého výrobce pro zvýšení odolnosti vůči vysokým teplotám. Na vyrobených vzorcích těchto směsí byly sledovány základní fyzikálně-mechanické vlastnosti a bylo provedeno porovnávání fyzikálně-mechanických vlastností zkušebních vzorků jednotlivých směsí po různých stupních teplotního zatížení. U vzorků teplotně zatížených bylo dále provedeno vizuální sledování změny povrchu vzorků s následnou fotodokumentací.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT90443,
 author="Jaroslav {Válek} and Lenka {Bodnárová}",
 title="Alkalicky aktivovaná matrice s mikroplnivem a fibrilární složkou",
 annote="V článku jsou předloženy výsledky experimentálních prací, které se zabývají alkalickou aktivací matrice na bázi metakaolinu s mikroplnivem v podobě mikromletého vápence a s plnivem z kameniva frakce 0 – 4 mm. Použitá směs vycházela z již odzkoušených směsí alkalicky aktivovaného metakaolinu, které byly vyvinuty a odzkoušeny v rámci předešlých experimentálních prací. Směs byla modifikovaná změnou poměru míšení jednotlivých složek a změnou druhu použitého plniva v podobě kameniva frakce 0 - 4 mm vzhledem ke zvýšení odolnosti vůči vysokým teplotám. Do základní referenční směsi byly dále přimíchány tři typy rozptýlené výztuže od různého výrobce pro zvýšení odolnosti vůči vysokým teplotám. Na vyrobených vzorcích těchto směsí byly sledovány základní fyzikálně-mechanické vlastnosti a bylo provedeno porovnávání fyzikálně-mechanických vlastností zkušebních vzorků jednotlivých směsí po různých stupních teplotního zatížení. U vzorků teplotně zatížených bylo dále provedeno vizuální sledování změny povrchu vzorků s následnou fotodokumentací.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Odborný seminář METAKAOLIN 2012, Sborník příspěvků",
 chapter="90443",
 edition="Pavel Rovnaník, Pavla Rovnaníková",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2012",
 month="march",
 pages="74--81",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}