Product detail

Zařízení s velkoplošnou vyústkou pro generaci rovnoměrného proudu vzduchu

JANOTKOVÁ, E. PAVELEK, M. KAMENSKÝ, P. PECH, O.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Vyvinuté mobilní zařízení s velkoplošnou vyústkou slouží ke generování rovnoměrného proudu vzduchu při výzkumech i v praxi. Zařízení se skládá ze čtyř axiálních ventilátorů, čtyř frekvenčních měničů, vzduchových filtrů a velkoplošné vyústky o rozměrech 1000 x 1000 mm. Rovnoměrný vzduchový proud je ve vzdálenosti 0,25 až 1,5 m od čela vyústky, v průřezu o rozměrech 0,6 x 0,8 m. Výtoková rychlost je regulovatelná v rozsahu od 0,3 do 0,8 m/s.

Keywords

Velkoplošná vyústka, Rovnoměrný proud vzduchu

Create date

21.12.2011

Location

FSI VUT v Brně, Technická 2, Brno 616 69, místnost A2/309

www