Product detail

Solární vzduchový kolektor s absorbérem obsahujícím materiál se změnou skupenství

CHARVÁT, P.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Jedná se o experimentální solární komín kolektor, u kterého je v absorbéru použit materiál se změnou skupenství za účelem krátkodobé akumulace tepla. Kolektor lze použít pro ohřev větracího vzduchu nebo přitápění. Přínosem krátkodobé akumulace tepla je zrovnoměrnění teploty na výstupu kolektoru ve dnech s velmi proměnlivou intenzitou slunečního svitu (proměnlivou oblačností).

Keywords

solární vzduchový kolektor, akumulace tepla

Create date

16.11.2011

Location

areál FSI, budova C3

www