Product detail

Sprchový čistič kontaminovaných úkapů

ŠKOPÁN, M. KAŠPÁREK, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Sprchový čistič úkapů je řešen jako doplňkové zařízení k samotnému tlakovému čističi odpadů, kanalizací a prostor (vozovek) kontaminovaných olejovými úkapy. Čistič tvořený speciální sprchou, je umístěný ve spodní zadní části rámu tlakového čističe (viz obrázek 1.) a zajišťuje očištění kontaminovaných rovinných ploch. Při čištění je tlakový čistič připojen za tažné vozidlo, čištění probíhá při spuštěném motoru vozidla, které slouží pro čistič jako tažný prostředek. K čištění je využívána voda z nádrže tlakového čističe, která je pro zvýšení účinnosti čištění doplňována ekologickým tekutým čistícím prostředkem. Sprchový čistič byl projektován jako 3D model implementovaný jako doplňkové zařízení na tlakový čistič odpadů, následně byly analyzovány účinky tlakového zařízení pro čištění úkapů pomocí sprchy včetně návrhu a optimalizace hydraulického obvodu.

Keywords

Sprchový čistič, tryska, injektor, čistící kapalina, kontaminované úkapy

Create date

30.12.2011

Location

EUROM s.r.o, Podolí u Brna č.p. 473, 664 03 Brno, CZECH REPUBLIC

www

Documents