Product detail

Aplikace pro extrakci pohybových vektorů

ŘÍHA, K. HASMANDA, M. BENEŠ, R.

Product type

software

Abstract

Aplikace umožňuje extrakci a detailní analýzu pohybových vektorů obsažených ve video sekvenci, která je komprimována s využitím technik kompenzace pohybu. Extrakce a analýza těchto vektorů slouží k využití informace o pohybu obsaženém v kódované video sekvenci bez nutnosti explicitního výpočtu, pouze s využitím dat obsažených v kódované video sekvenci.

Keywords

vektor pohybu, kompresní algoritmus, video sekvence, kompenzace pohybu

Create date

05.12.2011

Location

http://splab.cz/ke-stazeni/software/aplikace-pro-extrakci-pohybovych-vektoru

www

Documents