Product detail

Hřídel KS2 – 600Nm zařízení pro přesné měření točivého momentu motoru na dynamometru

BERAN, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Hřídel KS 2 - 600Nm je tenzometrická hřídel pro měření točivého momentu motoru na dynamometru. Součástí měřicího zařízení je tenzometrický modul a řídicí kontroler pro sběr dat a vyhodnocení měřeného signálu.

Keywords

Motorová zkušebna, tenzometrický hřídel, měření točivého momentu motoru

Create date

20.12.2011

Location

Lab. ÚADI C3

www

Documents