Product detail

Jxyz meter 1.0

VANČURA, J. BLAŤÁK, O. PORTEŠ, P. HEJTMÁNEK, P.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Moment setrvačnosti vozidla vzhledem k podélné, příčné, svislé ose je jedním z významných parametrů, které ovlivňují dynamiku jízdy vozidla. Tyto hodnoty jsou důležitými vstupy při dynamických měřeních realizovaných na vozidle, při výpočtu dynamických vlastností vozu a pro regulační algoritmy elektronických systémů vozidla. Měření těchto parametrů nelze provést běžnými měřicími prostředky, ale je nutné speciálně vyvinuté měřicí zařízení. Zařízení se skládá z měřicí stolice, měřicího systému a software pro záznam a vyhodnocení dat. Měření pracuje na principu torzního kyvadla (resp. fyzikálního kyvadla).

Keywords

Moment setrvačnosti k podélné, příčné, svislé ose, torzní kyvadlo, fyzikální kyvadlo, dynamika vozidel

Create date

10.12.2011

Location

C1/101

www

Documents