Product detail

Těhlice přední – formulový vůz s nízkým výkonem

RAMÍK, P. BLAŤÁK, O. LNĚNIČKA, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Těhlice kola je důležitým prvkem vozidla. Přenáší zatížení od kol vozidla a umožňuje (společně s nábojem) rotaci kola. V případě správné konstrukce umožňuje rovněž jednoduché a přesné nastavení geometrie nápravy. Těhlice přední – formule je určena především pro formulové vozidlo s nízkým výkonem. Navržená těhlice umožňuje jednoduché nastavování odklonu kola (aniž by docházelo ke změně sbíhavosti) vkládáním přesných podložek mezi těhlici a konzolu. S ohledem na vysoké namáhání dílu byl jako materiál zvolen vysokopevnostní dural EN AW 7022 (CERTAL). Pro dosažení lepšího vedení kola a lepšího rozložení tlaků působících na ložisko a pro minimalizaci valivého tření jsou použita ložiska s kosoúhlým stykem velkého průměru (SKF série 718).

Keywords

Zadní těhlice, formulový vůz, ložisko

Create date

10.12.2011

Location

C1/101

www

Documents