Publication detail

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

NAVRÁTILOVÁ, L.

Original Title

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Czech Title

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá hodnotovými orientacemi v evropské společnosti. Vychází z konceptu Shaloma Schwartze, jehož využívá od roku 2002 i European Social Survey. Příspěvek se zaměřuje zejména na aplikaci metodiky Shaloma Schwartze a European Social Survey do oblasti marketingu a reklamy.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá hodnotovými orientacemi v evropské společnosti. Vychází z konceptu Shaloma Schwartze, jehož využívá od roku 2002 i European Social Survey. Příspěvek se zaměřuje zejména na aplikaci metodiky Shaloma Schwartze a European Social Survey do oblasti marketingu a reklamy.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT88824,
 author="Ludmila {Navrátilová}",
 title="Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy",
 annote="Příspěvek se zabývá hodnotovými orientacemi v evropské společnosti. Vychází z konceptu Shaloma Schwartze, jehož využívá od roku 2002 i European Social Survey. Příspěvek se zaměřuje zejména na aplikaci metodiky Shaloma Schwartze a European Social Survey do oblasti marketingu a reklamy.",
 address="VUT v Brně, Fakulta podnikatelská",
 booktitle="International workshop for PhD students",
 chapter="88824",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="VUT v Brně, Fakulta podnikatelská",
 year="2011",
 month="november",
 pages="1--6",
 publisher="VUT v Brně, Fakulta podnikatelská",
 type="conference paper"
}