Publication detail

Individuálne umiestnenie modelu srdca v štandardnom modeli hrudníka na základe mnohozvodových EKG signálov

Original Title

Individuálne umiestnenie modelu srdca v štandardnom modeli hrudníka na základe mnohozvodových EKG signálov

Language

sk

Original Abstract

Počítačový model používaný pri riešení inverznej úlohy elektrokardiografie by mal rešpektovať existenciu interindividuálnej variability polohy srdca v hrudníku. Článok pojednáva o návrhu metódy umiestnenia modelu srdca v štandardnom modeli hrudníka na základe nameraných signálov mnohozvodového EKG. Z výsledkov vyplýva, že poloha dipólu reprezentujúca aktiváciu srdcových komôr počas prvých 20 ms môže byť použitá ako referenčný bod pre individuálnu úpravu polohy srdca v štandardnom modeli hrudníka.

BibTex


@article{BUT88695,
  author="Alena {Kubičková} and Jana {Švehlíková}",
  title="Individuálne umiestnenie modelu srdca v štandardnom modeli hrudníka na základe mnohozvodových EKG signálov",
  annote="Počítačový model používaný pri riešení inverznej úlohy elektrokardiografie by mal rešpektovať existenciu interindividuálnej variability polohy srdca v hrudníku. Článok pojednáva o návrhu metódy umiestnenia modelu srdca v štandardnom modeli hrudníka na základe nameraných signálov mnohozvodového EKG. Z výsledkov vyplýva, že poloha dipólu reprezentujúca aktiváciu srdcových komôr počas prvých 20 ms môže byť použitá ako referenčný bod pre individuálnu úpravu polohy srdca v štandardnom modeli hrudníka.",
  chapter="88695",
  number="14",
  volume="2012",
  year="2012",
  month="january",
  pages="14-1--14-5",
  type="journal article - other"
}