Publication detail

Individual positioning of the model of the heart in the standard model of the chest on hand of multiple lead ECG signals

DRKOŠOVÁ, A. ŠVEHLÍKOVÁ, J.

Original Title

Individuálne umiestnenie modelu srdca v štandardnom modeli hrudníka na základe mnohozvodových EKG signálov

Czech Title

Individuální umístění modelu srdce ve standardním modelu hrudníku na základě vícesvodových EKG signálů

English Title

Individual positioning of the model of the heart in the standard model of the chest on hand of multiple lead ECG signals

Type

journal article

Language

sk

Original Abstract

Počítačový model používaný pri riešení inverznej úlohy elektrokardiografie by mal rešpektovať existenciu interindividuálnej variability polohy srdca v hrudníku. Článok pojednáva o návrhu metódy umiestnenia modelu srdca v štandardnom modeli hrudníka na základe nameraných signálov mnohozvodového EKG. Z výsledkov vyplýva, že poloha dipólu reprezentujúca aktiváciu srdcových komôr počas prvých 20 ms môže byť použitá ako referenčný bod pre individuálnu úpravu polohy srdca v štandardnom modeli hrudníka.

Czech abstract

Abstrakt- Počítačový model používaný při řešení inverzní úlohy elektrokardiografie by měl respektovat existenci interindividuální variability polohy srdce v hrudníku. Článek pojednává o návrhu metody umístění modelu srdce ve standardním modelu hrudníku na základě naměřených signálů vícesvodového EKG. Z výsledků vyplývá, že poloha dipólu reprezentující aktivaci srdečních komor během prvních 20 ms může být použita jako referenční bod pro individuální úpravu polohy srdce ve standardním modelu hrudníku.

English abstract

A computer model used to solve the inverse problem of electrocardiologie should respect the interindividual variability of the position of the heart in the chest. In this paper is proposed a method for positioning the heart model in the standard model on hand of measured signals from multiple ECG leads. According to results of this study the position of the dipole representing the activation of cardiac ventricles during the first 20 ms can be used as a reference point for individual adjustment of the heart position in the standard model of the chest.

Keywords

positioning of the heart, multiple leads ECG, inverse problem, computer model

RIV year

2012

Released

30.01.2012

Pages from

14-1

Pages to

14-5

Pages count

5

BibTex


@article{BUT88695,
  author="Alena {Kubičková} and Jana {Švehlíková}",
  title="Individuálne umiestnenie modelu srdca v štandardnom modeli hrudníka na základe mnohozvodových EKG signálov",
  annote="Počítačový model používaný pri riešení inverznej úlohy elektrokardiografie by mal rešpektovať existenciu interindividuálnej variability polohy srdca v hrudníku. Článok pojednáva o návrhu metódy umiestnenia modelu srdca v štandardnom modeli hrudníka na základe nameraných signálov mnohozvodového EKG. Z výsledkov vyplýva, že poloha dipólu reprezentujúca aktiváciu srdcových komôr počas prvých 20 ms môže byť použitá ako referenčný bod pre individuálnu úpravu polohy srdca v štandardnom modeli hrudníka.",
  chapter="88695",
  number="14",
  volume="2012",
  year="2012",
  month="january",
  pages="14-1--14-5",
  type="journal article"
}