Publication detail

Stochastické modelování postupu karbonatace betonu

Original Title

Stochastické modelování postupu karbonatace betonu

Czech Title

Stochastické modelování postupu karbonatace betonu

Language

cs

BibTex


@inproceedings{BUT8212,
  author="Břetislav {Teplý} and Drahomír {Novák} and Zbyněk {Keršner} and Pavel {Schmid}",
  title="Stochastické modelování postupu karbonatace betonu",
  chapter="8212",
  year="1994",
  month="june",
  pages="170",
  type="conference paper"
}