Publication detail

Generátor paketů založený na FPGA

Original Title

Generátor paketů založený na FPGA

Czech Title

Generátor paketů založený na FPGA

Language

cs

Original Abstract

Přenosové rychlosti v současných páteřních sítích se pohybují v hodnotách desítek Gb/s. Zařízení pro takové počítačové sítě musejí být řádně testována na plné přenosové rychlosti. Tento požadavek však implikuje potřebu zařízení schopného přehrávat a/nebo generovat síťový provoz touto rychlostí. Tento článek popisuje originální architekturu generátoru paketů pro vysokorychlostní sítě, jenž je založen na platformě NetCOPE a rodině karet COMBOv2. Navrhované zařízení bude implementováno v FPGA čipu a umožní přehrávání a generování síťového provozu na plné rychlosti dvou síťových rozhraní s maximální přenosovou rychlostí 10 Gb/s. Vysílaný síťový provoz bude volitelně možné omezovat na základě přesných 64bitových časových značek. Tato možnost tak uživatelům dovolí provádět časové kritické experimenty vyžadující přesně definované mezipaketové mezery.

Czech abstract

Přenosové rychlosti v současných páteřních sítích se pohybují v hodnotách desítek Gb/s. Zařízení pro takové počítačové sítě musejí být řádně testována na plné přenosové rychlosti. Tento požadavek však implikuje potřebu zařízení schopného přehrávat a/nebo generovat síťový provoz touto rychlostí. Tento článek popisuje originální architekturu generátoru paketů pro vysokorychlostní sítě, jenž je založen na platformě NetCOPE a rodině karet COMBOv2. Navrhované zařízení bude implementováno v FPGA čipu a umožní přehrávání a generování síťového provozu na plné rychlosti dvou síťových rozhraní s maximální přenosovou rychlostí 10 Gb/s. Vysílaný síťový provoz bude volitelně možné omezovat na základě přesných 64bitových časových značek. Tato možnost tak uživatelům dovolí provádět časové kritické experimenty vyžadující přesně definované mezipaketové mezery.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT76468,
 author="Jiří {Matoušek}",
 title="Generátor paketů založený na FPGA",
 annote="Přenosové rychlosti v současných páteřních sítích se pohybují v hodnotách desítek
Gb/s. Zařízení pro takové počítačové sítě musejí být řádně testována na plné
přenosové rychlosti. Tento požadavek však implikuje potřebu zařízení schopného
přehrávat a/nebo generovat síťový provoz touto rychlostí. Tento článek popisuje
originální architekturu generátoru paketů pro vysokorychlostní sítě, jenž je
založen na platformě NetCOPE a rodině karet COMBOv2. Navrhované zařízení bude
implementováno v FPGA čipu a umožní přehrávání a generování síťového provozu na
plné rychlosti dvou síťových rozhraní s maximální přenosovou rychlostí 10 Gb/s.
Vysílaný síťový provoz bude volitelně možné omezovat na základě přesných
64bitových časových značek. Tato možnost tak uživatelům dovolí provádět časové
kritické experimenty vyžadující přesně definované mezipaketové mezery.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011",
 chapter="76468",
 edition="NEUVEDEN",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2011",
 month="april",
 pages="312--314",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}