Product detail

Sada spirálových antén pro experimentální vývoj metod šumové spektroskopie

DREXLER, P. FIALA, P.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Sada antén spirálového typu pro ověřovací měření absorpčních vlastností planárních rezonančních struktur metodou šumové spektroskopie.

Keywords

spirálová anténa

Create date

03.01.2011

Location

UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno

www