Publication detail

Užití vysokorychlostního vodního paprsku pro ošetření povrchu betonu - hodnocení vlastností betonů otryskaných vysokorychlostním vodním paprskem

BODNÁROVÁ, L. WOLF, I. HELA, R. VÁLEK, J.

Original Title

Užití vysokorychlostního vodního paprsku pro ošetření povrchu betonu - hodnocení vlastností betonů otryskaných vysokorychlostním vodním paprskem

Czech Title

Užití vysokorychlostního vodního paprsku pro ošetření povrchu betonu - hodnocení vlastností betonů otryskaných vysokorychlostním vodním paprskem

Language

cs

Original Abstract

V příspěvku jsou uvedeny výsledky výzkumu interakce vysokotlakého vodního paprsku (dále jen VVP) a betonu přesně definovaných vlastností. Při použití technologie VVP pro porušování betonu je třeba nastavit parametry paprsku podle vlastností daného betonu. Vlastnosti betonu hrají velmi výraznou roli na výsledný efekt interakce VVP a betonu. Byly popsány vlastnosti zkoušených betonů v čerstvém stavu a ve ztvrdlém stavu. Bylo provedeno stanovení výsledku rozpojování betonu technologií VVP, kdy bylo provedeno měření hloubky řezu. Zhodnocení vlastností povrchů betonů ošetřených technologií VVP zahrnuje zejména pevnost v tahu povrchových vrstev betonu a sledování ovlivnění okolí řezu, sledování přítomnosti trhlinek, vzhled ošetřeného povrchu betonu včetně fotodokumentace. Tyto hodnoty byly porovnávány ve vztahu k definovaným vlastnostem betonů a k použitým parametrům VVP (použitý tlak vody, průtok vody, typ vodního paprsku).

Czech abstract

V příspěvku jsou uvedeny výsledky výzkumu interakce vysokotlakého vodního paprsku (dále jen VVP) a betonu přesně definovaných vlastností. Při použití technologie VVP pro porušování betonu je třeba nastavit parametry paprsku podle vlastností daného betonu. Vlastnosti betonu hrají velmi výraznou roli na výsledný efekt interakce VVP a betonu. Byly popsány vlastnosti zkoušených betonů v čerstvém stavu a ve ztvrdlém stavu. Bylo provedeno stanovení výsledku rozpojování betonu technologií VVP, kdy bylo provedeno měření hloubky řezu. Zhodnocení vlastností povrchů betonů ošetřených technologií VVP zahrnuje zejména pevnost v tahu povrchových vrstev betonu a sledování ovlivnění okolí řezu, sledování přítomnosti trhlinek, vzhled ošetřeného povrchu betonu včetně fotodokumentace. Tyto hodnoty byly porovnávány ve vztahu k definovaným vlastnostem betonů a k použitým parametrům VVP (použitý tlak vody, průtok vody, typ vodního paprsku).

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT76039,
 author="Lenka {Bodnárová} and Ivan {Wolf} and Rudolf {Hela} and Jaroslav {Válek}",
 title="Užití vysokorychlostního vodního paprsku pro ošetření povrchu betonu - hodnocení vlastností betonů otryskaných vysokorychlostním vodním paprskem",
 annote="V příspěvku jsou uvedeny výsledky výzkumu interakce vysokotlakého vodního paprsku (dále jen VVP) a betonu přesně definovaných vlastností. Při použití technologie VVP pro porušování betonu je třeba nastavit parametry paprsku podle vlastností daného betonu. Vlastnosti betonu hrají velmi výraznou roli na výsledný efekt interakce VVP a betonu. Byly popsány vlastnosti zkoušených betonů v čerstvém stavu a ve ztvrdlém stavu. Bylo provedeno stanovení výsledku rozpojování betonu technologií VVP, kdy bylo provedeno měření hloubky řezu. Zhodnocení vlastností povrchů betonů ošetřených technologií VVP zahrnuje zejména pevnost v tahu povrchových vrstev betonu a sledování ovlivnění okolí řezu, sledování přítomnosti trhlinek, vzhled ošetřeného povrchu betonu včetně fotodokumentace. Tyto hodnoty byly porovnávány ve vztahu k definovaným vlastnostem betonů a k použitým parametrům VVP (použitý tlak vody, průtok vody, typ vodního paprsku).",
 address="Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.",
 booktitle="Vodní paprsek 2011 - výzkum, vývoj, aplikace",
 chapter="76039",
 edition="Ing. Libor Sitek, Ph.D., Ing. Michal Zeleňák",
 howpublished="print",
 institution="Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.",
 year="2011",
 month="october",
 pages="25--37",
 publisher="Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.",
 type="conference paper"
}