Product detail

Elektromagnetická cela pro testování rezonančních struktur

NEŠPOR, D. DREXLER, P.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Cela pro ověřovací měření absorpčních vlastností planárních rezonančních struktur.

Keywords

rezonanční struktura, absorbce

Create date

01.10.2011

Location

UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno

www